De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De handelingspatronen ten aanzien van de opvoedprogramma's

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De handelingspatronen ten aanzien van de opvoedprogramma's

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

De titel omschrijft kort en krachtig waar het onderzoek over gaat. De handelingspatronen worden onderzocht ten aanzien van de opvoedprogramma’s Proud2b ME en Triple P. De beginsituatie was dat de verschillen tussen de opvoedprogramma’s binnen de organisatie onbekend zijn. Dit maakt dat het voor de jeugdprofessionals lastig is om een passend en onderbouwd advies te kunnen geven aan de cliënt op het moment dat dit noodzakelijk is en beide programma’s aangeboden worden. De jeugdprofessional maakt onderscheid tussen de opvoedprogramma’s op basis van de eigen bekendheid met een programma. Dit betekende dat het volgende onderzocht is. In eerste instantie was het relevant om te onderzoeken welke kennis er wel beschikbaar is bij de professional. Dit gaat dan specifiek om de professionals die als respondent fungeren voor dit onderzoek. Daarnaast richt het zich ook op de expliciete kennis, waarin de opvoedprogramma’s naast elkaar zijn gezet, om te kijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Vervolgens is er aan de hand van twee casussen, maar ook over het algemeen ten aanzien van de opvoedprogramma’s onderzocht op grond waarvan de professionals de keuze maken voor een programma. Als laatste is er ook onderzocht hoe professionals hun kennis op peil kunnen houden en hoe kennis gedeeld kan worden. In de praktijk is ook onderzocht hoe dat op dit moment gaat. De onderzoeksvraag luidt als volgt: op basis waarvan kan de jeugdprofessional een onderbouwd en passend advies geven aan de cliënt over welk van de twee opvoedprogramma’s het best aansluit bij een opvoedvraag?
Uit dit onderzoek komen veel nieuwe inzichten naar voren over de handelingspatronen. De volgende conclusies zijn van belang om te benoemen. De jeugdprofessionals maken op dit moment keuzes op basis van ervaring, op basis van de vaardigheden intuïtie en gevoel, voorstellingsvermogen, praktische wijsheid en op basis van inhoudelijke argumenten en door keuzemogelijkheden te benoemen. De jeugdprofessionals dragen zelf verantwoordelijkheid voor de attitude ten aanzien van kennisontwikkeling. Het onderzoek heeft zich ook gericht op de expliciete kennis van de opvoedprogramma’s. Er zijn wel degelijk verschillen tussen de opvoedprogramma’s, maar er zijn net zo goed overeenkomsten. De overeenkomsten zitten hem vooral voor een deel in de manier van aanleren en de doelstellingen van de professionals. Op dit moment wordt de kennis over de opvoedprogramma’s onderling besproken of in de teams van de jeugdprofessionals indien iemand een vraag heeft of dit bespreekbaar maakt in groepsvorm, zoals een teamvergadering of intervisie. Een conclusie is dat er geen vaste momenten zijn waarop deze kennis gedeeld wordt en dat TriviumLindenhof zelf niets doet aan informatie verspreiding over de opvoedprogramma’s aan de betreffende jeugdprofessionals die trachten de kennis te bezitten.

Een aanbeveling is dat er bijeenkomsten kunnen plaatsvinden waarop er persoonlijk contact is met andere jeugdprofessionals die in dezelfde situatie zitten. Namelijk dat zij indien nodig een advies geven aan ouders over een van de twee opvoedprogramma’s. Tijdens een bijeenkomst kunnen de jeugdprofessionals hun ervaringen en vaardigheden delen met elkaar over het maken van keuzes. Het lijkt mij daarin van belang dat de bestaande kennis van de teams ook weer uit wordt gewisseld met andere teams. De innovatie richt zich dan ook op het organiseren van bijeenkomsten om de kennis te verspreiden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersTriviumLindenhof, Rotterdam
Datum2016-05-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk