De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De maatschappelijk werker getoetst : Het professionele handelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De maatschappelijk werker getoetst : Het professionele handelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Professioneel handelen typeert het vermogen om herhaaldelijk en volgens een vastgestelde standaard dezelfde werkzaamheden te kunnen verrichten met dezelfde resultaten. Het gaat om kritisch handelen waarbij de loyaliteit ligt aan de kant van de cliënt. Het is van belang dat je binnen de waarden en normen van het beroep blijft handelen. Het beroepsprofiel is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast is het van belang dat je je zowel persoonlijk als beroepsmatig blijft ontwikkelen door middel van reflectie.

Om te onderzoeken hoe beginnende en ervaren maatschappelijk werkers invulling geven aan hun professioneel handelen in de dagelijkse beroepsuitoefening en hoe dit handelen tot uiting komt, was het van belang om maatschappelijk werkers te werven die mee wilden werken aan dit project. Er is gekozen voor maatschappelijk werkers bij JJI Den Hey-Acker, andere maatschappelijk werkers die niet werkzaam zijn bij deze instelling en derdejaarsstudenten van de opleiding Social Work richting Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Daarnaast is er een onderscheid gemaakt in het aantal jaren werkervaring.

De belangrijkste informatie die uit het project is gekomen is dat beginnende en ervaren maatschappelijk werkers invulling geven aan hun professionele handelen door kritisch te handelen, zichzelf zelf beroepsmatig blijven ontwikkelen, reflecteren op het eigen handelen, methodisch te werk te gaan en interventies te verantwoorden aan de instelling. Dit handelen komt tot uiting door deze punten toe te passen in de dagelijkse beroepsuitoefening.

Vanuit deze informatie zijn er zowel aanbevelingen voor de opdrachtgever het lectoraat jeugd en veiligheid als voor de externe instelling JJI Den Hey-Acker gegeven. Het lectoraat heeft als aanbeveling gekregen om de derdejaarsstudenten van Avans Hogeschool te duiden op het belang van kritisch handelen, het nemen van interventies en methodisch handelen. Verder is er een aanbeveling gedaan voor verder onderzoek naar hoe instellingen omgaan met het professionele handelen van hun medewerkers en verder onderzoek naar het centraal stellen van de cliënt.
Voor JJI Den Hey-Acker zijn er twee aanbevelingen geformuleerd. Ten eerste zou deze instelling meer aandacht kunnen besteden aan reflectie. Ten tweede zouden de maatschappelijk werkers meer aandacht kunnen besteden aan de methodiek (Sociaal Competentiemodel) om deze in de praktijk toe te passen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersExpertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool, lectoraat Jeugd en Veiligheid
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk