De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerproject Bouman GGZ

Waarom moeilijk doen als het samen kan? De weg naar het creëren van een maatschappelijk steunsysteem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstudeerproject Bouman GGZ

Waarom moeilijk doen als het samen kan? De weg naar het creëren van een maatschappelijk steunsysteem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een akkoord bereikt met zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties in de GGZ. Dit akkoord is er onder andere op gericht om de zorg dichter bij de patiënt te krijgen. Dit vanuit het oogpunt dat familie en netwerk een belangrijke rol spelen in het bieden van passende zorg.
De doelstelling van Bouman GGZ, waarin zelfredzaamheid en autonomie van de patiënten vergroten de kern is, sluit aan op het akkoord dat vanuit het ministerie is ontstaan.
Het team van FACT-vrouwen heeft momenteel onvoldoende zicht op het persoonlijk netwerk van de patiënten die zij behandelen. Dit maakt dat zij twijfels hebben wat betreft de uitvoering van het akkoord. Vanuit deze twijfels is de volgende centrale vraagstelling ontstaan: 'Hoe kunnen de patiënten van het team FACT-vrouwen een maatschappelijk steunsysteem creëren en wat betekent dit voor de hulpverlening van Bouman GGZ?'

Het doel van het onderzoek is: Op 27 mei 2013 is er door middel van field- en deskresearch inzichtelijk gemaakt hoe de patiënten van FACT-vrouwen van Bouman GGZ een maatschappelijk steunsysteem kunnen creëren. De aanbevelingen die voortvloeien uit de bevindingen van deze research, zijn verwerkt in een schriftelijk adviesrapport dat wordt overhandigd aan het team van FACT-vrouwen. Hierin zullen bruikbare aanbevelingen geformuleerd zijn die het team kan integreren in de hulpverlening. Tevens wordt er een presentatie gegeven aan het team over de bevindingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

De opzet van het onderzoek is tweeledig. Het gebruiken van schaalvragen in face-to-face interviews maakt dat het onderzoek kwantitatief is. Tevens zijn er open vragen gesteld om te onderzoeken wat de belevingen, motieven, ervaringen en betekenisverlening van zowel de behandelaars als de patiënten zijn. Literatuurstudie is gebruikt om te onderzoeken wat er bekend is over onder andere maatschappelijke steunsystemen en dient ook als vergelijkingsmateriaal voor de resultaten van de interviews. Deze laatste twee onderdelen vormen het kwalitatieve deel van het onderzoek.

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat patiënten zowel over een professioneel als een persoonlijk netwerk beschikken. Echter is er momenteel geen samenwerking tussen deze twee partijen, wat maakt dat er geen sprake is van een maatschappelijk steunsysteem. Tevens is er uit het onderzoek is gebleken dat de patiënten hiertoe niet zijn gemotiveerd mede vanwege privacy gevoeligheid.

Naar aanleiding van deze bevindingen is er een stappenplan ontwikkeld, dat kan leiden tot het creëren van een maatschappelijk steunsysteem van de patiënten van het team FACT-vrouwen. Dit stappenplan is hieronder in het kort beschreven:

Stap 1. Het vergroten van de kennis van de behandelaars van het team FACT-vrouwen.
Stap 2. Draagvlak creëren door de patiënten van het team FACT-vrouwen te motiveren.
Stap 3. De behandelaar dient inzichtelijk te krijgen wat het persoonlijk netwerk is van de patiënten.
Stap 4. Vervolgens dient er draagvlak gecreëerd te worden bij het persoonlijk netwerk.
Stap 5. Vergroten van kennis bij het persoonlijk netwerk.
Stap 6. Om toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen, dient er regelmatig een evaluatiemoment gepland te worden met alle betrokkenen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersBouman GGZ
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk