De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontsluiting drijvende woningen De Watertuinen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontsluiting drijvende woningen De Watertuinen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gemeente 's-Hertogenbosch is momenteel in de planfase voor het realiseren van 36 drijvende
woningen in de wijk De Watertuinen. Belangrijk onderdeel van deze planfase is de infrastructurele
ontsluiting van de woningen. De woningen komen te liggen aan vier pieren, met circa negen
woningen aan elke pier. De opdrachtgever zou gezien het innovatieve karakter van de VINEX
locatie De Groote Wielen, waarvan de wijk deel uitmaakt, graag zien dat de woningen op een
innovatieve manier worden ontsloten. De gemeente beschikt echter niet over voldoende inzicht in
de mogelijkheden, kosten en methoden van innovatieve oplossingen. Dit hoofdonderzoek van de
afstudeeropdracht zal zich richten op het opstellen van het definitieve ontwerp van de
infrastructurele ontsluiting voor de drijvende woningen van de wijk De Watertuinen in De Groote
Wielen.
In het vooronderzoek (rapportnummer: R002-0000000BRD-V01) zijn op basis van de
inventarisatie (rapportnummer: R001-0000000BRD-V02) een 11-tal varianten opgesteld waarmee
de woningen ontsloten kunnen worden. De nadruk bij deze varianten lag op innovativiteit. De 11
varianten waren vervolgens met behulp van een MCA in het vooronderzoek teruggebracht tot vier
varianten waarvan een voorlopig ontwerp werd opgesteld. Deze vier voorlopig ontwerpen waren:
· Steigerconstructie
- Hout
- Beton
· Kofferdam
- Staal
- Beton
· EPS + beton constructie
· Drijvende parkeerkelder
De verdeling tussen innovatieve en traditionele varianten was hierbij in balans, waardoor een
gedegen afweging werd gemaakt tussen een traditionele of innovatieve variant. De
steigerconstructie en de kofferdam waren onderverdeeld in twee sub varianten in relatie tot toe te
passen materialen. Dit om een mogelijke keuze tussen toe te passen materialen te kunnen
onderbouwen.
Deze voorlopige ontwerpen zijn in het hoofdonderzoek verder uitgewerkt aan de hand van
principeprofielen en aannames van materiaalafmetingen. Op basis van deze gegevens zijn
vervolgens van elk voorlopig ontwerp VO ramingen opgesteld aan de hand van SSK systematiek.
De vier voorlopige ontwerpen zijn gedurende dit hoofdonderzoek gepresenteerd aan de
gemeente 's-Hertogenbosch en overige belanghebbenden. Na afloop van deze presentatie is in
Kenmerk R003-0000000BRD-hgm-V02-NL
120 Hoofdonderzoek
overleg met de gemeente 's-Hertogenbosch besloten om de drijvende parkeerkelder verder uit te
werken.
Het ontwerp is na de keuze van de voorkeursvariant nog verschillende malen gewijzigd. Zo zijn er
onder ander wijzigingen in de vormgeving van de pierconstructies ontstaan, als ook in het
programma van eisen.
De vormgeving van de pierconstructies is gewijzigd, omdat het oorspronkelijke ontwerp bij het
ondergronds parkeren in de stallinggarage problemen veroorzaakte. Gezien de fundatie van de
stallinggarage is afgestapt van een drijvende constructie en is gekozen voor het funderen op
staal. In het definitief ontwerp zijn tevens de prefab betonnen bruggen verdwenen, wat een
kostenbesparing oplevert.
De inrichting van het straatniveau is gedurende deze afstudeeropdracht gewijzigd van functie en
indeling. Door de gesloten-verklaring vervalt namelijk de functie van erftoegangsweg en verdwijnt
het gemotoriseerde verkeer uit het straatbeeld welke beter landschappelijk in te passen is.
Doordat bovenop de stallinggarage het staatniveau niet meer hoeft te worden ingedeeld als
erftoegangsweg is voor de openbare verlichting gekeken naar andere oplossingen, zoals LEDverlichting
in de vorm van Roadstuds. Deze vorm van verlichting is dusdanig van aard dat er een
sfeerverlichting ontstaat en toch een sociale veiligheid garandeert.
Om het straatniveau verder in te richten als boulevard is gekeken naar de toe te passen
mogelijkheden van verhardingen als asfaltverharding, coatinglaag ingestrooid met steenslag en
het toepassen van een elementenverharding. Daarbij is gekeken naar verschillende aspecten,
maar is vooral gelet op uniformiteit van het wegbeeld met de rest van de Groote Wielen. Vandaar
dat gekozen is voor elementenverharding. Voor de afwatering is gekozen voor een lijnafwatering
met om de 25 meter een afvoer die ingebetonneerd wordt in het dek van de stallinggarage.
Nutsvoorzieningen kunnen in de pierconstructie niet traditioneel worden gelegd. Zodoende dat in
het rapport wordt aangeraden om de kabels en leidingen in beugels in de stallinggarage op te
hangen. De overgang van de stallinggarage naar drijvende woningen gaat via flexibele leidingen
die door middel van een plug and play systeem op de stallinggarage worden aangesloten. Zo ook
zal dit het geval zijn met de riolering, deze zal doormiddel van een koppeling worden aangesloten
op de flexibele leiding richting de drijvende woning. Om ervoor te zorgen dat er geen vuilwater
terug kan lopen vanuit de hoofdleiding komen er terugslagkleppen tussen de verbindingen met de
stallinggarage.
Met al deze aanpassingen aan de voorkeursvariant is uiteindelijk tot het definitief ontwerp
gekomen. Voor dit definitief ontwerp is vervolgens op basis van deze gegevens een DO ramingen
opgesteld, aan de hand van SSK systematiek.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnerIngenieursbureau gemeente 's-Hertogenbosch
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk