De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tevreden of ontevreden? Laat het ons weten : Onderzoek naar de wensen en behoefte van ouders/verzorgers en jeugdigen van het Logeerhuis van Herlaarhof

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tevreden of ontevreden? Laat het ons weten : Onderzoek naar de wensen en behoefte van ouders/verzorgers en jeugdigen van het Logeerhuis van Herlaarhof

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij het logeerhuis van Herlaarhof in Vught, verblijven in het weekend jeugdigen van 6 tot 18 jaar
met een psychiatrische handicap.
Het logeerhuis werkt vraaggericht en gaat er vanuit dat de ouders/verzorgers de
opvoeddeskundige zijn, ze willen aansluiten bij de wensen en behoefte van de jeugdigen en hun
ouders/verzorgers. Door het nieuwe fenomeen logeerhuis is het logeerhuis in een korte tijd enorm
gegroeid, het aantal groepen waar de jeugdigen verblijven en de teams van groepsleiding zijn
verdubbeld. Hierdoor is er minder zicht op de wensen en behoeften waardoor er onvoldoende
vraaggericht gewerkt kan worden. Vanuit de instelling is er behoefte om zicht te krijgen op de
wensen en behoefte van jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Hieruit is de volgende
probleemstelling ontstaan:
"Wat zijn de wensen en behoefte van ouders/verzorgers en jeugdigen van het Logeerhuis en hoe
kan er tegemoet gekomen worden aan deze wensen en behoefte op een manier die past binnen de
visie en werkwijze van Herlaarhof? Hoe kunnen deze wensen en behoefte consequent onderzocht
worden?"
Uit de literatuurstudie is samenvattend te stellen dat de wensen en behoefte onderzocht kunnen
worden door te onderzoeken wat de verwachting is en hoe de ervaring hierbij is. Wanneer de
ervaring aansluit bij de verwachting kan er geconcludeerd worden dat men tevreden is. Om zicht te
krijgen of de jeugdigen en ouders/opvoeders van de jeugdigen tevreden zijn is een
tevredenheidonderzoek van belang.
Voor het opstellen van een consequent tevredenheidonderzoek is er gekozen om twee
deelonderzoeken uit voeren. Een deelonderzoek bij ouders/verzorgers, dit doormiddel van een
enquête, waarin gevraagd wordt naar de verwachtingen en de ervaring daarbij, dit op verschillende
onderwerpen die betrekking hebben op het logeerhuis.
Bij het deelonderzoek bij jeugdigen wordt er onderscheid gemaakt in de leeftijd onder de 10 jaar
en boven de 10 jaar. Ook hier wordt er gevraagd naar de verschillende ervaringen bij verschillende
onderwerpen.
Op het einde wordt er bij beide deelonderzoeken gevraagd naar een rapportcijfer om het
logeerhuis te beoordelen.
Uit de resultaten van het tevredenheidonderzoek binnen het logeerhuis is het volgende
geconcludeerd:
De behoefte van ouders/verzorgers:
- Betere bereikbaarheid van de teamleider en groepsleiding.
- Één keer per jaar een informatieavond.
- Vaste groepsleiding.
- Informatie over hoe de logeerweekenden zijn verlopen.
- Dat groepsleiding meer kennis heeft over de achtergrond van de jeugdigen.
- Het programma meegegeven en bij afwezigheid opsturen.
- De voorkeurstijden voor het Nieuwe logeerhuis, Jumbo zijn 17.00 brengen, voor Deeltijd is
dit vanaf 18.30. De voorkeurstijden voor ophalen is voor alle locaties 17.00.
Gemiddelde rapportcijfer: 7,4
De behoefte van jeugdigen:
- Vaste groepsleiding die meer enthousiast is en meer weet van de achtergrond van de
jeugdigen.
- Meer leuke activiteiten en gekozen met eigen inbreng.
- Aansluitend spelmateriaal.
- Een goed bed en later naar bed.
- Vaker lekker eten.
Gemiddeld rapportcijfer: 7,9

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersHerlaarhof Logeerhuis
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk