De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Project schutsluis Waalwijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Project schutsluis Waalwijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de toenemende drukte op de wegen worden er steeds meer goederen over het water getransporteerd. Regionale overslagcentra spelen hierbij een belangrijke rol. Voor deze bedrijven is het belangrijk zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van hun transportmogelijkheden. Dit houdt in dat er zo veel mogelijk goederen tegelijk verscheept moeten kunnen worden. Door gebruik te maken van grote rivierschepen kan dat.

In de haven in Waalwijk zit een regionaal overslagcentra. Ook daar ligt de wens met grotere schepen te kunnen varen. De omliggende bedrijven delen deze wens, daar zij hun goederen door goedkoper transport tegen een lagere prijs aan kunnen bieden en zo hun concurrentiepositie kunnen verbeteren. Om deze wens te kunnen vervullen zullen maatregelen getroffen moeten worden in de bestaande vaarwegen. Een daarvan is het aanpassen van de capaciteit van de schutsluis die toegang biedt tot haven van Waalwijk.

Uit voorgaande reportages is gebleken dat het aanleggen van een nieuwe sluis naast de oude de beste oplossing is om de problematiek omtrent de capaciteit van de huidige sluis op te lossen. Hoe de sluis in te delen is reeds bepaald in het vooronderzoek. De schutsluis is om uitvoeringstechnische redenen opgedeeld in drie delen, te weten: het buitenhoofd, het binnenhoofd en de schutkolk. Alledrie worden vervaardigd in een aparte bouwkuip.

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de indeling van het gebied. Hierbij moet met denken aan het tracé van de weg over het sluishoofd, de aanwezige jachthavens, het dijklichaam en het bedrijventerrein.

De sluiskolk is opgebouwd uit stalen damwanden en een kolkvloer van onderwaterbeton met trekpalen. Deze weerhouden de bodem van opdrijven in de bouwfase. Op de stalen damwanden is een betonnen sloof bevestigd, die dient als looppad. Voor de veiligheid van de gebruikers is een railing aangebracht. Uitgangspunt bij het ontwerp van de kolk is dat deze niet droog wordt gezet, daar er hier geen onderhoudsgevoelige onderdelen aanwezig zijn. Dimensionering van de damwanden is gedaan met behulp van het computerprogramma M Sheet, de methode Blum en CUR rapport 166.

Het buitenhoofd is gefundeerd op palen, verankerd in een onderwaterbetonvloer. Deze zal in de bouwfase en onderhoudsfase de opwaartse krachten, en in de gebruiksfase de neerwaartse krachten opvangen. Als stormvloeddeur is een draaideur bevestigd in de voorzijde van het hoofd. Het schutten zal gebeuren met de roldeur, gevestigd vlak voor de kolkwanden. Deze deur zal tevens dienst doen als reserve stormvloedkering. Tussen beide deuren bevindt zich de ophaalbrug.
Het buitenhoofd bevindt zich in een dijklichaam wat dient als primaire waterkering. De eisen wat betreft de kerende hoogte die op deze dijk van kracht zijn, gelden ook voor de stormvloeddeuren. Dimensionering is gedaan volgens de Nen 6700 serie, en CUR rapport 85.

Het binnenhoofd wordt op dezelfde wijze gefundeerd als het buitenhoofd en de kolk. In dit hoofd is enkel een draaideur aanwezig. Ontwerpberekeningen voor dit onderdeel zijn niet uitgevoerd.

Onder de kolk bevindt zich een sifon, die dient om de doorstroom te garanderen van het Zuiderkanaal. Voor deze sifon is een principe-ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is afgestemd op de toegepaste sluiskolk. Bij de uitvoering van het project zal gestart worden met dit onderdeel.

Het eindresultaat is verwerkt in de situatietekening van de omgeving. Voor nadere toelichtingen van het totale ontwerp wordt verwezen naar dit hoofdrapport met bijbehorende bijlagen.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingABCT Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk