De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafketen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafketen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Dok. Het Dok is een forensisch psychiatrische polikliniek die hulp biedt aan mensen met een psychiatrische stoornis en die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie. Dit onderzoek richt zich op de jeugdpopulatie van 12 tot en met 18 jaar. Het Dok werkt op dit moment nog niet met een risicotaxatie instrument voor de jeugdpopulatie. De samenwerkingspartners, jeugdreclassering en justitie werken al wel met een risicotaxatie instrument namelijk het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafketen (LIJ). Doordat het Dok op zoek is naar een risicotaxatie instrument gaat dit onderzoek in op welke manier het LIJ ingezet kan worden bij de jeugdpopulatie die door het Dok behandeld worden. Het Dok verwacht dat de samenwerking versterkt wordt tussen de betrokken instanties als er met hetzelfde instrument wordt gewerkt, er wordt dan één taal gesproken.
Het doel van dit onderzoek is: hoe het LIJ ingezet wordt bij het Dok en hoe eventueel de inhoud veranderd kan worden zodat 1. de behandeling van de cliënt geëvalueerd kan worden en de evaluatie kan worden gebruikt om zich te verantwoorden naar justitie, jeugdreclassering en gemeenten; 2. het een leidraad wordt voor de cliënt over de voortgang van de behandeling zodanig dat ze zichzelf kunnen monitoren op het vlak van recidiverisico.
Om de hoofdvraag te beantwoorden en de doelstelling te bereiken is er gebruik gemaakt van kwalitatieve dataverzameling. De resultaten zijn vanuit verschillende invalshoeken beantwoord namelijk: 6 behandelaren van de jeugdpopulatie bij het Dok, 19 cliënten die in behandeling zijn bij het Dok, 2 professionals van de jeugdreclassering, 2 professionals van Centrum Jeugd en Gezin en de jeugd-adviseur van de gemeente. Hierbij zijn de volgende methoden gebruikt: literatuuronderzoek, dossieronderzoek, half-gestructureerde interviews, vragenlijsten en observaties.

Uit het onderzoek komen de verwachtingen van de behandelaren, de cliënten en de betrokken instanties naar voren. Het dynamisch risicoprofiel wordt aan het begin van de behandeling ingevuld (uiterlijk tot 5 weken na de intake) door 2 professionals, daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de cliënt en het systeem. Het LIJ moet aangevuld worden met een aantal items: computer/gameverslaving, seksueel risicogedrag, hechtingsstijlen en een instrument alleen met beschermende factoren. Het doel van het LIJ is de behandeling concreet en inzichtelijk maken zodat er één keer in het half jaar kan worden geëvalueerd en het behandelplan kan worden op-bijgesteld. In het behandelplan worden, samen met de cliënt, concrete doelen en persoonlijke doelen opgesteld en de planning van de behandeling wordt in kaart gebracht. Als het tijd is voor een evaluatie wordt er een pop-up melding gegeven in het Elektronisch Patiënten Dossier. De cliënten willen geen gebruik maken van het online cliënten portaal waarin het LIJ zichtbaar is en het logboek waarin de vooruitgang wordt beschreven omdat ze tevreden zijn over het transparant werken van de behandelaren. De cliënten vinden het wel van belang om te weten welke informatie er wordt teruggekoppeld over de cliënt en met wie de informatie wordt gedeeld. De cliënt moet toestemming geven over de gedeelde informatie.
In de toekomst wordt het LIJ gebruikt als evaluatie instrument naar de cliënt, de behandelaren, de jeugdreclassering en het Centrum van Jeugd en Gezin om de evaluatie transparanter te maken. Het LIJ wordt samen met de betrokken instanties ingevuld. Het LIJ kan niet worden gebruikt als evaluatie naar de gemeenten omdat dit instrument te inhoudelijk is en wegens de wet op privacy moet men voorzichtig omgaan met informatie die gedeeld wordt met derden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersHet Dok
Datum2016-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk