De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeeropdracht Kennismanagement

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstudeeropdracht Kennismanagement

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Rabobank Nederland ondersteunt, faciliteert en adviseert de lokale Rabobanken onder meer op het gebied van marktbewerking en de ontwikkeling van nieuwe producten. Een van de organisatieonderdelen is het Bedrijfsmanagement die een aantal Shared Services aanbiedt. Een van die Shared Services is het Service Centrum Verzekeren (SCV). (Rabobank, Intranet Rabobank Nederland, 2012)

Het SCV verzorgt voor de lokale Rabobanken de complete Back Office administratie voor verzekeringen van derde maatschappijen. Daarnaast verzorgt het SCV hiervoor de systeeminrichting en het beheer.

Door een aantal interne en externe factoren, zoals beleid, beweging verzekeringsmarkt, nieuwe producten en voortschrijdende ICT ontwikkelingen is er een duidelijke behoefte aan inzicht in de informatiestromen en processen bij het SVC. Op basis van die behoefte werd de volgende afstudeeropdracht uitgezet;

"De afdeling Service Centrum Verzekeren is volop in beweging. Te midden van talloze informatiestromen verwerkt zij de aanvragen en mutaties van verzekeringen van de lokale banken in een centrale administratie. Het is erg belangrijk dat de informatiestromen zo optimaal mogelijk lopen en dat de standaardrapportages op een zo eenvoudig en inzichtelijk mogelijke manier opgemaakt worden. Het is jouw opdracht om na te gaan op welke manier we de informatiestromen en rapportages kunnen optimaliseren en hier een advies over uit te brengen. Na het onderzoek implementeer je jouw verbeterpunten, zodat je ziet dat het ook in de praktijk werkt. Naast dit onderzoek krijg je ook de opdracht om een interne kennissite op te zetten en het proces in te richten zodat dit op een effectieve en eenvoudige manier onderhouden kan worden."

Na de oriëntatie fase heb ik het advies gegeven om de afstudeeropdracht aan te passen met meer aandacht voor het modelleren van processen en de kennis van BPM te verhogen. Ik heb daar voor gekozen om een logische lijn in de afstudeeropdracht te krijgen en de informatiestromen aan een procesmodel te kunnen koppelen. Vanaf dat moment was het mogelijk om de producten scherper op het vizier te krijgen, maar ook om de oplossingen te borgen en te plaatsen in bestaand beleid.

Na het opstellen van het plan van aanpak en het projectplan werden de volgende producten vastgesteld;
 Proces- en informatie model
 Ontsluiting BIA rapportages naar SharePoint d.m.v. scripting
 Kennisontsluiting team contactpersonen via SharePoint
 Adviesdocument informatiebeleid en CCS audit
 Adviesdocument content management en beheer SCV afdelingssite

Voor het realiseren van deze producten is er gebruik gemaakt van de zes fasen projectmethode. Vanuit die eerste planning is er veel tijd besteed aan het onderzoek naar informatiestromen, beleid, technische oplossingen en borging. Door tijdige terugkoppeling over de voortgang was de organisatie goed op de hoogte over de richting van de oplossingen en werd er een breed draagvlak gecreëerd.

In april 2013 zijn alle producten aan de verschillende eigenaren opgeleverd, inclusief documentatie en vervolgafspraken over werking en borging. Door direct aan de eigenaren op te leveren is het resultaat van dit project dan ook succesvol te noemen en biedt het de organisatie ook een goede basis om vervolgstappen te zetten in het informatiebeleid.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIB Academie voor ICT en Business
PartnersRabobank Nederland, Service Centrum Verzekeren
Datum2013-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk