De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Passende woonvoorziening voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Passende woonvoorziening voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De organisatie waar wij ons afstudeerproject hebben uitgevoerd is de Reinier van Arkel Groep (RvA). De RvA is er voor inwoners met psychische problemen van alle leeftijden in de regio Noord-Brabant en Gelderland.
Wij hebben ons gericht op een bepaald onderdeel van RvA; divisie 3 zorg en resocialisatie (Z&R) en dan specifiek de afdeling Klimop op zorgpark Voorburg te Vught.

Het onderzoek heeft voornamelijk betrekking op cliënten met de volgende kenmerken:
 Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA)
 Een GAF-score die lager is dan 50
 Comorbiditeit
 Zorgzwaartepakket B7
 Sprake van gevaarcriteria
 Behoefte aan 24-uurs begeleiding, 1 op 1 begeleiding
 Geen ziekte-inzicht en daardoor medicatieontrouw

Beddenreductie en ambulantisering van de zorg vormen de aanleiding tot het houden van ons onderzoek. Vanwege deze ontwikkelingen is de afdeling Klimop sinds 2011 geen woonafdeling meer, maar een behandelafdeling. Er zijn echter momenteel een aantal cliënten die langer verblijven op de Klimop dan de voorgeschreven termijn van 2 jaar. Deze cliënten kunnen niet doorstromen naar voorhandenzijnde vervolgsettingen zoals begeleid wonen en beschermd wonen, vanwege bovengenoemde kenmerken. Deze vervolgsettingen zijn niet geschikt omdat ze onvoldoende voldoen aan de zorgbehoefte van deze cliënten.

De probleemstelling luidt als volgt: “In welke mate kan de Reinier van Arkel Groep een passende woonomgeving aanbieden aan niet te stabiliseren cliënten van de Klimop?” Het doel van het onderzoek is om duidelijkheid te krijgen in waar niet te stabiliseren cliënten na het rehabilitatietraject geplaatst kunnen worden zodat zij een vaste verblijfplek hebben. Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd, aan de hand van theorie- en praktijkgericht onderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende kwalitatieve dataverzamelingsmethoden: dossieranalyse, interviews en literatuuronderzoek. Bij het analyseren van de resultaten van de interviews is gebruik gemaakt van de data-analyse methode mindmappen.

Een gesloten woonvoorziening (met appartementen) is het belangrijkste resultaat dat met behulp van de mindmap naar voren is gekomen. De betreffende doelgroep verblijft namelijk bij GGZ-gerelateerde organisaties op een gesloten woonvoorziening (met appartementen). Bij deze organisaties blijkt dat een gesloten woonvoorziening een effectieve oplossing is voor deze cliënten. Vanwege de effectiviteit van deze gesloten woonvoorzieningen, is het van belang om op zorgpark Voorburg een gesloten woonvoorziening te creëren. Er bestaat de mogelijkheid om een gesloten woonafdeling (met appartementen) te creëren in afdeling Jozef en het mortuarium, omdat de betreffende gebouwen leegstaan.

Een aanbeveling die uit het onderzoek naar voren is gekomen, is dat er behoefte is aan een eenduidige bejegeningwijze zoals ‘holding’. Tevens is geadviseerd dat medewerkers jaarlijks aan cursussen moeten deelnemen en dat er gewerkt moet worden aan de onderlinge communicatie

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersReinier van Arkel groep
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk