De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Haalbaarheidsonderzoek Konweclear "Het wegdek als Groene Long"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Haalbaarheidsonderzoek Konweclear "Het wegdek als Groene Long"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen spelen een grote rol in het veroorzaken van luchtverontreiniging. Deze stoffen worden voor een groot deel geproduceerd door het gemotoriseerde wegverkeer. De uitstoot van deze stoffen vindt plaats vlak boven het wegdek via het uitlaatsysteem van het verkeer.
Het uitgevoerde onderzoek richt zich op het ontwerpen van een luchtzuiverend wegdek dat met behulp van fotokatalyse de stikstofoxiden en andere organische stoffen omzet in minder schadelijke zouten en water. Er is voor een asfaltwegdek gekozen (ZOAB) waarin de poriën gevuld zijn met een cementslurry. Deze constructie wordt veelvuldig toegepast als zijnde combinatiedeklaag. Nu wordt er echter titaandioxide aan de cementslurry toegevoegd welke als halfgeleider fungeert en dus het fotokatalytische proces onder invloed van UV-licht in gang zet.
Er is een desk onderzoek uitgevoerd waarbij onder andere een literatuuronderzoek is uitgevoerd naar de werking van titaandioxide als fotokatalysator. Daarnaast is er een proefvak aangelegd op de luchthaven Schiphol. Hier is een nieuw aangelegd wegdek (ZOAB) behandeld met de titaandioxide slurry. Er is een vooronderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit ter plaatse en een onderzoek nadat het vak is aangelegd. Daarnaast zijn er een aantal boorkernen onderzocht in een laboratorium van het OCW in België. Hierbij wordt onderzocht hoe groot de fotokatalytische werking is onder ideale omstandigheden.
Daarnaast is gezocht naar een geschikte partner in de regio Zuid-Holland zuid waar een tweede proefvak gerealiseerd kan worden. Deze partner is uiteindelijk gevonden in de gemeente Ridderkerk. De gemeente heeft een wegvak van een kilometer beschikbaar gesteld waar een tweetal proefvakken gerealiseerd mogen worden. Hiervoor is het gehele voorbereidende proces uitgevoerd, inclusief het vooronderzoek naar de luchtkwaliteit. In november 2008 zal ook hier het proefvak aangelegd gaan worden.
De eerste voorlopige conclusies die getrokken kunnen worden aan de hand van het tot nu toe uitgevoerde onderzoek zien er positief uit. Tijdens de eerste laboratoriumproef is een reductie gemeten van bijna 10%. Met deze uitkomst is het zeker interessant om het onderzoek verder te intensiveren om uiteindelijk tot een eindconclusie te komen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersKWS Infra BV te Zwijdrecht
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk