De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aanpak CO-2 uitstoot bij basisscholen Eindrapport VROM-Inspectie Zuid-West

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aanpak CO-2 uitstoot bij basisscholen Eindrapport VROM-Inspectie Zuid-West

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
In de periode van februari 2007 tot en met november 2007 is het afstudeeronderzoek "Aanpak CO2-uitstoot bij basisscholen" uitgevoerd bij de VROM-Inspectie Zuid-West te Rotterdam. De aanleiding van het onderzoek is het toetreden van Rotterdam tot het Clinton Climate Initiative. Deze organisatie heeft als doel om de CO2-uitstoot te reduceren.

Er zijn veel verschillende manieren om de CO2-uitstoot te reduceren. Er is voor basisscholen gekozen zodat de jeugd zo vroeg mogelijk bekend wordt met energiebesparing. Een andere reden waarom er voor basisscholen is gekozen is de samenwerking met Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS). JOS zet zich ondermeer in voor het integraal jeugdbeleid, het onderwijskwaliteit, educatie en de sociale kwaliteit. JOS heeft in 2004 een quickscan laten uitvoeren bij deze scholen. Hierbij werden de gebouwen onderzocht op hun kwaliteiten en eigenschappen. Naar aanleiding van de score op een aantal punten uit de quickscan die met energie te maken hebben zijn de basisscholen verdeeld in de categorie goed, matig of slecht. Uit iedere categorie zijn vervolgens vier basisscholen genomen die vervolgens onderworpen zijn aan een energiescan.

De kernvraag van dit onderzoek is:
Wat is het energiebesparingspotentieel bij basisscholen in Rotterdam en is er - voor wat de onderzoeksresultaten en verbeterpunten betreft - een relatie met de quickscan van Royal Haskoning te leggen?

De doelstelling van dit onderzoek is:
Het onderzoeken welke verbeteringen ingepast kunnen worden in energieprestaties van basisscholen in Rotterdam om de CO2-uitstoot te verminderen.

De uitvoering van het onderzoek is verdeeld over de zeven stappen vooronderzoek, projectvoorbereiding, uitvoering energiescan, verwerken resultaten energiescan, terugkoppelen resultaten, rapportage en presentatie.

Naar aanleiding van de resultaten van de energiescan zijn er drie pakketten samengesteld met energiebesparende maatregelen:
• Quick-win pakket, maatregelen die op korte termijn zijn uit te voeren en lage investeringskosten met zich meebrengen. Deze zijn in principe bij alle basisscholen toe te passen;
• Basispakket, alle maatregelen uit het quick-win pakket aangevuld met maatregelen die iets hogere investeringskosten hebben en waar meer moeite voor moet worden gedaan om ze uit te voeren;
• Uitgebreid pakket; alle maatregelen uit het quick-win pakket en het basispakket aangevuld met maatregelen voor de langere termijn waarbij zeker is dat er voor verbouwd moet worden.

Tijdens de uitvoering van dit onderzoek zijn de volgende conclusies en aanbevelingen gedaan:

Quickscan Royal Haskoning
Dit onderzoek toont aan dat er een overeenkomst is tussen de score van de quickscan van Royal Haskoning en het aantal energiebesparende maatregelen dat is genomen. Dit is duidelijk te zien bij de technische maatregelen maar nog beter bij de organisatorische maatregelen.
Gas- en electriciteitverbruik
De helft van de scholen bezit geen afschrift (of een kopie daarvan) van het energiebedrijf. Dit komt omdat niet alle scholen zelf deze rekeningen ontvangen. Vaak wordt de rekening naar een overkoepelende organisatie (bijvoorbeeld schoolbestuur, verhuurder, een stichting etc.) gestuurd. Het te betalen bedrag wordt wel doorgegeven en dit moet de school dan ook betalen, maar zo hebben ze geen inzicht in het verbruik.

Organisatorische maatregelen
Bij geen enkele van de scholen wordt er aan energiezorg gedaan of is er een verantwoordelijke aangewezen die zich bezig houd met energie. Het is aan te raden om binnen iedere basisschool een persoon verantwoordelijk te maken die zich bezig gaat houden met energiezorg. Ook het bijhouden van het elektriciteit- en gasverbruik wordt vaak niet gedaan. Door de verbruiken maandelijks te noteren op een lijstje bij de meters kan in de gaten worden gehouden wat de verbruiken zijn. Verder moet personeel het nut in gaan zien van good housekeeping maatregelen. Ze zijn wel op de hoogte maar voeren de maatregelen nog vaak niet uit. Dit kan door voorlichting en het aanspreken van het personeel als ze bijvoorbeeld de verlichting onnodig aan laten staan.

Verlichting
Bij iedere school wordt gedeeltelijk gebruik gemaakt van hoogfrequente tl-verlichting met spiegeloptiekarmaturen. Ook spaarlampen worden in de meeste gevallen wel gebruikt. In ruimten waar dit niet het geval is wordt aangeraden om deze te vervangen. Er wordt weinig gebruik gemaakt van aanwezigheidsdetectie bij verlichting wat wel raadzaam is in ruimten waar vaak de verlichting onnodig aan blijft staan.

Verwarming
Bijna iedere school heeft thermostatische radiatorknoppen geplaatst. Plaats deze alsnog als dit nog niet is gedaan. Het is ook aan te raden om bij oude verwarmingsinstallaties te laten onderzoeken of het niet rendabel is om deze te vervangen. Door de verwarming een uur eerder uit te schakelen blijft de warmte nog lang genoeg aanwezig maar wordt er geen gas meer verbruikt.

Isolatie en tochtwering
Veel scholen hebben om verschillende redenen geen dubbele beglazing. Een goedkopere manier om energie te besparen is het plaatsen van radiatorfolie achter de radiatoren. Dit is bij geen enkele school toegepast. Ook zijn er veel tochtige gebouwen waar geen tochtwering is toegepast.

Gebouwkoeling en ventilatie
De tijdschakelaars van de ventilatoren kunnen beter afgeregeld worden zodat er in de weekenden en vakanties niet onnodig geventileerd wordt. Ook is niet bij alle basisscholen zonwering geplaatst terwijl er wel behoefte aan is.

Overig
Veel van de aanwezige computers hebben nog oude beeldschermen in plaats van energiezuinigere tft-schermen. Het is dan ook raadzaam om deze in de toekomst te vervangen. Ook kunnen de computers zo ingesteld worden dat ze na een bepaalde tijd niet te zijn gebruikt automatisch uitschakelen.

Binnenmilieu
Er wordt te weinig geventileerd. Door ramen (liefst tegenover elkaar) open te zetten in de pauze zal het CO2-gehalte lager zijn. Door de dagelijkse schoonmaak bij alle scholen zijn de lokalen wel stofvrij.

Handhaving
Een aantal van de bezochte basisscholen overschrijden het wettelijk kader van 50.000 kWh of 25.000 m3 per jaar. Deze scholen moeten eigenlijk door het bevoegd gezag (in deze de gemeente) verplicht worden om een onderzoek uit te laten voeren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar nog toegepast kunnen worden. Dit gebeurt niet waardoor de VROM-Inspectie als taak heeft deze gemeenten er op te wijzen dat ze deze wet- en regelgeving goed moeten handhaven.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersVROM-Inspectie Regio Zuid-West te Rotterdam
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk