De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Project: "Asecom op weg naar beter"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Project: "Asecom op weg naar beter"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de eerste twee kwartalen van 209 is binnen Asecom het project "Nu valt de puzzel op z'n plaats"uitgevoerd door Timo van Lokven, wat heeft geleid tot een nieuw strategisch marketingplan. Tijdens de uitvoering van dit project is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd om de klanttevredenheid te meten voor de onderdelen Service, consultancy (diensten) en SAP B1 (product). De klanten beoordeelden deze onderdelen allen met het beoordelingscijfer 7. Aan de hand daarvan heeft Asecom besloten om een strategische doelstelling op te nemen in het strategisch marketingplan wat er voor moet zorgen dat eind 2011 de klanttevredenheid over de drie bovengenoemde onderdelen wordt beoordeeld met het beoordelingscijfer 8. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de directie besloten om allereerst de informatievoorziening binnen de organisatie te verbeteren, waarbij de informatievoorziening voor de afdelingen Consultancy en Service de hoogste prioriteit heeft. Asecom heeft daarop besloten om de informatievoorziening te verbeteren door middel van het implementeren van Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise.
Om de implementatie te realiseren is het project 'Asecom op weg naar beter"opgestart.

Tijdens dit project is op basis van een bedrijfsanalyse een aantal problemen en kansen aan het licht gekomen, wat heeft geleid tot een implementatie-advies voor Microsoft SharePoint. De implementatie heeft een grote impact op de organisatie waardoor besloten is om de implementatie geafseerd uit te voeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een implementatieplan. Er is gestart met de implementatie binnen de afdeling Consultancy en Service.

Tijdens de implementatie binnen de afdelingen Consultancy en Service is gebruik gemaakt vande ontwikkelingsmethode RAD om de functionaliteiten in samenwerking met het personeel binnen de SharePoint omgeving te realiseren. Daarbij zijn tevens de processen binnen deze afdelingen verbeterd en is het personeel getraind voor het gebruik van Microsoft SharePoint.

Naast het zojuist omschreven project zijn er nevenactiviteiten uitgevoerd om het management en personeel binnen de organisatie zich te laten realiseren dat het continue doorvoeren van verbeteringen vereist is om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Deze activiteiten zijn uitgevoerd nadat uit het bedrijfsonderzoek naar voren is gekomen dat er door de groei van de organisatie en de daaraan gerelateerde werkdruk geen ruimte is vrijgemaakt voor het doorvoeren van verbeteringen. Voor de problemen en kansen die geen betrekking hebben op de informatievoorziening is een advies uitgewerkt voor het oplossen van deze problemen en het realiseren van de kansen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIB Academie voor ICT en Business
PartnersAsecom Financiële Systemen B.V.
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk