De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bevorderen van de groepscohesie

Hoe kun je als leerkracht de groepscohesie bevorderen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bevorderen van de groepscohesie

Hoe kun je als leerkracht de groepscohesie bevorderen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Niet tot een groep horen wordt zowel in maatschappelijk opzicht als binnen het onderwijs als een belangrijk probleem gezien. Verschillende auteurs zoals Auartz & Sejnowski (2002), Baumeister & Leary (1995), Engelen (2007), Gielis, Konig & Lap (2006), Oudenhoven & Giebels ( 2004), Forrest & Kearns, (2001) en Bakkers (2009) geven aan dat een groep veel invloed heeft op het welzijn en de ontwikkeling van een kind, het veilige klimaat en op het leren respecteren van anderen, de onderlinge betrokkenheid en de sfeer in de klas.
Deze studie heeft zich daarom gericht op de vraag op welke wijze een leerkracht invloed kan uitoefenen op het worden opgenomen van een leerling in een groep (medeleerlingen).
Om antwoord te geven op deze vraag is er zowel kritisch gekeken naar de voordelen als de nadelen van het horen tot een groep en zijn de interne en externe factoren die daarbij van invloed zijn onder de loep genomen.
Kijkend naar de genoemde interne en externe factoren valt op dat de factoren 'veiligheid' en 'verbondenheid' steeds terugkeren.

In deze studie wordt gewerkt met de hypothese dat wanneer kinderen met elkaar praten over onderwerpen die hen geraakt hebben, meningen en gedachten uitwisselen, ze elkaar beter leren begrijpen en zich meer bij de groep gaan voelen (Children Full of Life, 2003, Laidler & Hunt, 2001, Pavis en Cunningham-Burley, 1999). Dit sluit aan bij het filosoferen met kinderen. Er zijn filosofielessen ontwikkeld waarin ze in een groepje van 4 of 5 kinderen een stelling kregen (inbreng kinderen), meningen en gedachten met elkaar uitwisselden en het huidig denken van de ander leren te begrijpen.

Uit de resultaten van de voor- en nameting van de vragenlijst die door de leerlingen is ingevuld en observaties van de 2 vaste leerkrachten, blijkt dat de filosofielessen effect hebben gehad als het gaat om het welbevinden in de klas en binnen de groep. De laatste meting liet zien dat de cohesie statistisch significant was toegenomen (t= -2.87; df= 21; p=0.016, eenzijdig).

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersBasisschool De Hasselbraam
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk