De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Borst naar voor! : een onderzoek onder Turkse vrouwen in Breda Noord naar de beweegredenen bij het bevolkingsonderzoek borstkanker

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Borst naar voor! : een onderzoek onder Turkse vrouwen in Breda Noord naar de beweegredenen bij het bevolkingsonderzoek borstkanker

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij Turkse vrouwen in Nederland is het niet vanzelfsprekend om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De opkomst van deze doelgroep ligt landelijk ongeveer 20% lager dan bij autochtone vrouwen en de redenen hiervoor zijn onbekend. Deze scriptie bevat een kwalitatief onderzoek naar de beweegredenen die Turkse vrouwen in Breda Noord zelf geven om wel of niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Binnen dit kwalitatieve onderzoek is een fenomenologische benadering gebruikt. Deze benadering richt zich op interpretatie van de individuele ervaring. Het doel van dit onderzoek is antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de mogelijke beweegredenen dat Turkse vrouwen in Breda Noord in tegenstelling tot autochtone vrouwen niet of in mindere mate gehoor geven aan de oproep voor het bevolkingsonderzoek borstkanker?
Doormiddel van semi-gestructureerde diepte interviews met een topic list zijn de beweegredenen van de Turkse vrouwen in kaart gebracht. In totaal zijn zeven Turkse vrouwen van 50 tot en met 75 jaar uit Breda Noord bereid gevonden hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Om deze groep vrouwen effectief te kunnen bereiken is veel inspanning en laagdrempelig contact een vereiste geweest. In het onderzoek is naar voren gekomen dat de hoofdreden waarom Turkse vrouwen in Breda Noord niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker, het gebrek aan kennis is. In combinatie met de taalbarrière door een laag opleidingsniveau of analfabetisme, zorgt dit ervoor dat deze vrouwen onvoldoende geïnformeerd worden om hen te stimuleren deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Een lage opkomst is hiervan het gevolg. Naar aanleiding van de beweegredenen zijn aanbevelingen op micro-, meso- en macroniveau geschreven die bruikbaar zijn voor verpleegkundigen binnen Buurtzorg Breda Noord om de opkomst van Turkse vrouwen te verhogen.
Een van de aanbevelingen om de opkomst te verhogen is de Turkse vrouwen laagdrempelige voorlichting aan te bieden die aansluit bij de Turkse cultuur. Deze voorlichting kan aangeboden worden door de verpleegkundigen van Buurtzorg Breda Noord doormiddel van een allochtonen spreekuur of een huiskamerproject. Daarnaast is het belangrijk dat de partners, mantelzorgers en de kinderen worden voorgelicht. Uit de interviews is gebleken dat deze groep een grote invloed hebben op de beslissingen van Turkse vrouwen. Zij sorteren vaak de post en beslissen daardoor wat belangrijk is voor de Turkse vrouw. De uitnodiging van het bevolkingsonderzoek borstkanker komt hierdoor simpelweg niet bij de betreffende vrouwen aan.
De huisarts speelt een belangrijke rol bij het benaderen van moeilijk bereikbare Turkse vrouwen. Deze moeilijk bereikbare groep komt nauwelijks buiten en is vaak analfabeet. Maar zij zullen wel met regelmaat naar de huisarts gaan. Via de huisarts kunnen deze vrouwen worden doorverwezen naar Buurtzorg Breda Noord. Zij kunnen deze groep vrouwen voorlichting geven doormiddel van een standaard AIV programma. Dit kan, indien gewenst, aangeboden worden bij de Turkse vrouwen thuis. Deze manier is laagdrempelig waardoor een moeilijk bereikbare doelgroep kan worden voorgelicht. Dit waren een aantal belangrijke conclusies uit het onderzoek.
In de discussie heb ik tenslotte beschreven wat de sterkte punten en tekortkomingen van
dit onderzoek zijn. De Turkse doelgroep was moeilijk te bereiken. Hierdoor heb ik in plaats van de beoogde tien interviews, er zeven kunnen afnemen. Als laatste heb ik aanbevelingen voor vervolgonderzoeken weergegeven.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAGZ Academie voor Gezondheidszorg
Datum2011-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk