De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen

Een creatieve ontwerpvorm biedt de mogelijkheid om effectief te signaleren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen

Een creatieve ontwerpvorm biedt de mogelijkheid om effectief te signaleren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Basisschool De Borghoek in Bergen op Zoom heeft opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar (hoog)begaafdheid en dan met name naar onderpresteerders, aangezien deze nog niet zichtbaar zijn binnen de school. Het beleid ten aanzien van (hoog)begaafde leerlingen moet nog ontwikkeld worden en de start met zoeken naar een mogelijke oplossing om (hoog)begaafde onderpresterende leerlingen te kunnen signaleren, zou aanbevelingen op kunnen leveren. Immers is gemiddeld 2,5% van de bevolking hoogbegaafd te noemen en nog eens 13,6% is meer begaafd (Gauss, 2002). Dit komt overeen met respectievelijk 8 en 44 leerlingen van de 325 leerlingen van de school.
De geoperationaliseerde doelstelling is: Welke factoren zijn van invloed op het signaleren van de onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen?
Na de uitgebreide literatuurstudie zijn er een aantal factoren gegenereerd, waaruit er vervolgens één is gekozen: ruimte voor creatief denken, omdat er uit de literatuur is gebleken dat een (hoog)begaafde leerling zijn bekwaamheden wel laat zien als hij de kans krijgt om zijn creërend denkvermogen aan te spreken (Drent en van Gerven, 2007). De leerkracht moet eveneens op de hoogte zijn van de te signaleren kenmerken van onderpresteerders (SLO, 2011).
Dit heeft geleid tot de hypothese: Tijdens een creatieve ontwerpopdracht stelt het gebruik van adequate signaleringslijsten een leerkracht in staat om (hoog)begaafde onderpresteerders te herkennen.
Door middel van de innovatieve oplossing "Bedenk de ideale school' in de vorm van een actieonderzoek in groep 4, heeft de onderzoeker aangetoond dat (hoog)begaafde leerlingen (meer) zichtbaar worden met behulp van deze leuke ontwerpopdracht. Nader onderzoek kan de resultaten nog verfijnen. Tijdens een presentatie is dit onderzoek is gepresenteerd aan het team van De Borghoek om de overige leerkrachten op de hoogte te brengen van dit adequate middel om onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen beter in beeld te krijgen. Aansluitend kan hopelijk de aanpak binnen de school en de groepen daarop aangepast worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersRK Basisschool De Borghoek te Bergen op Zoom
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk