De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Goed begeleid de wereld in

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Goed begeleid de wereld in

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vrijwilligerswerk is grenzeloos en populair, overal ter wereld zetten mensen zich voor elkaar en voor
hun omgeving in. Jongeren kiezen steeds vaker voor een vrijwilligersperiode in het buitenland, het is
een originele en leerzame manier om iets van de wereld te zien. Jongeren kunnen kiezen uit een
enorme hoeveelheid organisaties die hen helpen bij het organiseren van een vrijwilligersperiode, een
daarvan is de organisatie waarvoor dit onderzoek is uitgevoerd: DARE2GO. Een adequate begeleiding
voor, tijdens en na het verblijf in het buitenland kan ervoor zorgen dat het verblijf op een
vrijwilligersproject meer is dan alleen een tijdelijk en oppervlakkig avontuur. Goede begeleiding kan
namelijk zorgen voor impact op het gedrag en de houding van jongeren in hun dagelijkse leven, zodat
maatschappelijke betrokkenheid kan worden vergroot. Positieve effecten op het gebied van taal.
zelfvertrouwen, sociale en interculturele vaardigheden zijn bewezen.

Dit rapport beschrijft het onderzoek naar hoe een ideaal begeleidingstraject eruit zou moeten zien,
tevens is het huidige begeleidingstraject van DARE2GO geevalueerd. Het onderzoek biedt antwoord op
de volgende onderzoeksvraag: Op welke wijze kan DARE2GO de jongeren (18-30 jaar), die tussen de 2
en 12 maanden actief zijn bij een vrijwilligersproject in Afrika, Azia af Latijns-Amerika, ap een
theoretisch anderbouwde manier adequaat begeleiden voor, tijdens en na hun verblijf in het buitenland?
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is gestart met een uitgebreid literatuuronderzoek.

Daarnaast is gebruik gemaakt van participerende observatie, tijdens een van de
voorbereidingsweekenden van DARE2GO. Tevens zijn er halfgestructureerde diepte-interviews
afgenomen, aan de hand van een topiclijst. In totaal zijn zestien interviews afgenomen, waarvan
veertien met jongeren die via DARE2GO een vrijwilligerservaring hebben opgedaan in het buitenland.
Ook zijn er twee interviews afgenomen met deskundigen, waaronder Carla Bracke, een Belgische
onderzoekster, en Kelly Helinski, projectleidster van Togetthere.

In het onderzoek werd duidelijk dat het enorm belangrijk is om in de begeleiding te werken vanuit de
behoeften en verwachtingen van jongeren, lOwel voor, tijdens als na het vrijwilligersverblijf. Fases
waarin jongeren verkeren dienen hierin leidend te zijn. Aangezien het gehele traject rondom een
vrijwilligerservaring persoonlijk is, moet er veel aandacht en ruimte zijn voor het individu. Tevens is
zelfreflectie en bewustwording nodig om weloverwogen keuzes te maken.

Aan het begin van de voorbereiding moet de focus liggen op praktische zaken om veiligheid te creeren,
wat vervolgens kan zorgen voor diepgang bij inhoudelijke zaken. Het vinden van een reispartner is voor
jongeren vaak het belangrijkste doel in de voorbereiding, een zoektocht die gepaard gaat met de nodige
sociale druk. Na terugkomst is reflectie van belang, jongeren moeten de kans krijgen om emotionele
afstand te kunnen nemen van de ervaring. Een individueel gesprek moet plaatsvinden na ongeveer
twee weken en v66r de terugkombijeenkomst in de groep. Daarnaast moet een terugkombijeenkomst
worden georganiseerd voor jongeren uit dezelfde voorbereidingsgroep.

Concluderend kan worden gesteld dat het huidige begeleidingstraject van DARE2GO in grote lijnen op
een theoretische manier te onderbouwen is. Desalniettemin behoeft het begeleidingstraject van
DARE2GO een aantal aanpassingen om jongeren voor, tijdens en na het verblijf in het buitenland
adequaat te kunnen begeleiden. Het onderzoeksrapport heeft geleid tot ontwikkeling van een
handleiding voor DARE2GO.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersDARE2GO
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk