De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport: afstudeerproject Indonesië

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Adviesrapport: afstudeerproject Indonesië

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze samenvatting wordt kort weergegeven wat de probleemstelling is, welke onderzoeksmethoden we hebben toegepast, en de belangrijkste onderzoeksresultaten. Gedurende het project hebben we onderzocht onder welke voorwaarden een beloningssysteem toepasbaar is binnen de opleidingscontext van de SLB school Pembina NTB te Lombok.

Onze doelstelling was om een geschikt beloningssysteem aan te bieden en te introduceren dat voor de leraren gemakkelijk te hanteren is.
Onze onderzoeksmethode bestond uit kwalitatief onderzoek. We hebben dit vormgegeven aan de hand van halfgestructureerde interviews met deskundigen en de observaties geanalyseerd in ABCschalen. Verder hebben wij ons gericht op literatuuronderzoek.

Het beloningssysteem heeft een positieve bijdrage gehad op de gehele SLB school. In een kort tijdsbestek hebben we verandering zien optreden bij zowel de leraren als leerlingen. De leraren waren enthousiast om ermee aan de slag te gaan en hebben hun manier van lesgeven hierop aangepast. De belangrijkste randvoorwaarde voor de leraren is dat ze beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om een beloningssysteem succesvol te laten verlopen. De aanwezigheid van voldoende materialen en middelen is hierbij een pré.

Onderstaande deelvragen worden in ons adviesrapport behandeld:
- Op welke wijze wordt er in Lombok omgegaan met straffen en belonen in vergelijking met het speciaal onderwijs in Nederland?
- Wat is de meerwaarde van het hanteren van een beloningssysteem in het speciaal onderwijs?
- Wat is de huidige en gewenste situatie met betrekking tot straffen en belonen op de SLB school?
- Wat is het effect van het door ons geïntroduceerde beloningssysteem?

In dit adviesrapport wordt stapsgewijs toegewerkt naar de aanbevelingen die er gedaan zijn voor de SLB school te Lombok.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
AfstudeerorganisatieSLB school Pembina NTB, Lombok, Indonesië
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk