De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wij zijn uniek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ons onderzoek vindt plaats binnen Zonnehuizen, een organisatie die gericht is op de begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking, zowel bij het orthopedagogisch kinderdagcentrum (Heimdal) en het logeerhuis (de Roskam).
Het doel van ons onderzoek is om erachter te komen waar de begeleiders van kinderen met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking tegen aan lopen in de begeleiding van deze kinderen. Wat we hebben onderzocht is op welke wijze we de drie meest gebruikte methodes in de begeleiding van kinderen met autisme kunnen integreren binnen de antroposofische manier van begeleiden van kinderen met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking.
Wij hebben ons onderzoek geordend aan de hand van de topics uit onze interviews; antroposofie, autisme, begeleiding van de kinderen en methodes.

Antroposofie
Mensen met autisme zijn volgens de antroposofische menskunde niet goed geïncarneerd.
Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat binnen de heilpedagogiek gewerkt wordt met drie grondwaarden; gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest.
Op basis van de resultaten vanuit de interviews concluderen wij dat de medewerkers gelijkwaardigheid en dienstbaarheid belangrijk vinden in de begeleiding binnen de heilpedagogiek, en veelal ook toepassen.
Wij vonden het opvallend dat er maar weinig medewerkers wisten wat de tegenwoordigheid van geest inhield en hoe het ingezet kan worden.

Autisme
In de literatuur over autisme komt naar voren dat je spreekt van autisme wanneer er sprake is van een beperking in sociale interacties; communicatie en stereotiepen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Uit ons onderzoek komt naar voren dat er maar weinig kinderen met de diagnose autisme op de groepen zitten, maar dat er wel redelijk veel kinderen op de groepen zitten met kenmerken van een autistische stoornis. De begeleiding gebruikt hiervoor geen diagnose, maar kijken naar het kind zelf.

Begeleiding van de kinderen
Uit de interviews is gebleken dat, ook al hebben de kinderen geen diagnose, de kenmerken van autisme wel herkend worden door de medewerkers van de groepen. Ze benoemen tijdens de interviews dat ze bij de begeleiding van kinderen met autisme en een verstandelijke beperking structuur als belangrijk ervaren. Binnen de antroposofie wordt deze structuur ook duidelijk aangebracht door middel van het ritmisch hanteren van terugkerende gebeurtenissen.
Mensen met autisme en een verstandelijke beperking hebben een specifieke hulpvraag. Duidelijkheid, voorspelbaarheid en individuele aandacht zijn heel belangrijk.

Methodes
De drie methodes die we gebruikt hebben voor dit onderzoek zijn TEACCH, "geef me de vijf' en DTT. TEACCH is een programma dat specifiek gericht is op mensen met een autisme spectrum stoornis. Het doel is om individuele vaardigheden te stimuleren door middel van een zeer gestructureerde educatieve omgeving. De methode "geef me de vijf' biedt handvaten in het begeleiden van kinderen met autisme. Centraal staan de puzzel van vijf, de auti-bril en het afsprakenschrift. DTT is een manier om kinderen met autisme volgens een gestructureerde methode vaardigheden aan te leren door middel van kleine stapjes.

De belangrijkste conclusie die we op basis van ons onderzoek hebben getrokken is dat de begeleiding zich meer bewust moet worden van wat zij al doen. Zodat ze kunnen verantwoorden waarom ze iets doen en er een eenduidige visie ontstaat in het begeleiden van kinderen met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersZonnehuizen
Datum2011-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk