De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Relatie en verbondenheid bij jonge kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Relatie en verbondenheid bij jonge kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de literatuur staan de begrippen relatie en verbondenheid centraal wanneer het gaat om een positief klassenklimaat en om de basisbehoeften van kinderen. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen welke factoren belangrijk zijn voor de relatie en verbondenheid tussen kinderen en wat de leerkracht hiertoe kan inzetten. Verschillende factoren lijken de mate van relatie en verbondenheid te beïnvloeden: de ontwikkeling van de hersenen, leeftijd, sekse, vroege hechting, aangaan van gevoelsbanden, basisbehoeften, aandacht voor de vijf levensbanden en ervaringen van verbondenheid.
Vanuit de geraadpleegde literatuur ontstond de vraag of fysiek coöperatief leren invloed zou hebben op de mate van relatie en verbondenheid. Hieruit kwam een hypothese voort:
Onderlinge kindermassage leidt tot een significante toename van de relatie en de verbondenheid tussen de proefpersonen in de experimentele conditie en heeft als neveneffecten dat het klassenklimaat in de groep positiever wordt en dat de concentratie en het leervermogen van de proefpersonen toeneemt.
Deze hypothese is getoetst op mytylschool de S., te B.. Hier werd een experimentele conditie opgesteld met 9 proefpersonen in een met groep 3 vergelijkbare groep. Zes weken lang werd daar tweemaal per week gewerkt met onderlinge kindermassage.
Geconcludeerd kon worden dat er sprake was van een significante toename van de relatie en verbondenheid tussen de proefpersonen in de experimentele conditie. Dit bleek zowel uit de resultaten van de metingen met de proefpersonen (t=-4,67 ; df=8 ; p=0,00) als uit de metingen van de groepsleerkracht over dezelfde onderzoekgroep (t= -5,67 ; df= 8 ; p= 0,00). Deze metingen bestonden uit vragenlijsten die bij voor- en nameting door de proefpersonen én door de groepsleerkracht werden ingevuld.
De resultaten van de neveneffecten van de innovatieve oplossing zijn niet onderzocht. Of de innovatieve oplossing leidt tot een toename van concentratie en leervermogen en een positiever klassenklimaat, zal uit verder onderzoek moeten blijken.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersMytylschool de Schalm
Datum2014-05-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk