De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

BIM en de mogelijkheden voor de constructeur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

BIM en de mogelijkheden voor de constructeur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op het inventariseren van de mogelijkheden van BIM voor de constructeur en
hoe de constructeur kan werken met BIM. In het onderzoek is gekeken naar de verschillende definities
van BIM als informatiemodel en BIM als proces.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Cerfix Constructies en Cerfix Solutions te Heinkenszand.
De vraag om dit onderzoek te doen is ontstaan vanuit de directie van Cerfix om een duidelijk
uitgangspunt te creëren over hoe te werk te gaan met BIM. Hiernaast is dit onderzoek uitgevoerd om
BIM op te kunnen nemen in het beleid van Cerfix.
In het eerste deel van het onderzoek is onderzocht wat BIM inhoudt. In de bouwwereld is de definitie
van BIM tweeledig. In de eerste plaats is de definitie van BIM het delen, beheren en beheersen van
informatie in 3d-model. De tweede definitie van BIM staat voor het integraal samenwerken door de
verschillende partijen in het bouwproces. De geschiedenis van BIM gaat terug naar 1975 toen Charles
M. Eastman als eerste een model beschreef wat wij in de huidige bouwwereld als BIM kennen.
Inmiddels is BIM steeds verder ontwikkeld en wordt BIM al voor veel verschillende toepassing
gebruikt. Bij deze toepassingen wordt het BIM gebruikt voor het calculeren, plannen en toetsen van
duurzaamheid. Hiernaast kan het BIM in de gebruiksfase worden gebruikt voor het plannen van
onderhoud en het beheren van het gebouw. Deze verschillende toepassingen van BIM worden
aangegeven met oplopende dimensies. In het bouw- en gebruiksproces wordt het BIM gebruikt door
verschillende partijen zoals de ontwerpende, uitvoerende en gebruikende partij. Er bestaat een
verschil tussen het intern gebruik van BIM en het integraal samenwerken met externe partijen in het
BIM. Dit verschil in gebruik wordt aangeduid met Little bim bij intern gebruik en BIG BIM bij het
integraal samenwerken in of aan één model. Hiernaast kent BIM nog twee definities als open en
gesloten BIM. Wanneer bij het BIM samengewerkt wordt in 1 model wordt gesproken van gesloten
BIM. Bij gesloten BIM wordt door verschillende partijen in één model gewerkt met dezelfde software.
Bij een open BIM worden verschillende deelontwerpen samengevoegd tot één model. Hierbij kunnen
de verschillende deelontwerpen vervaardigd worden door verschillende software en samengevoegd
worden in een uniform bestandsformaat bijvoorbeeld IFC. Bij BIM worden in vergelijking tot het
traditionele proces de overdracht van informatie beperkt tot het samenvoegen van verschillende deel
ontwerpen in één model. Voor de constructeur heeft het werken in BIM een voordeel omdat met BIM
gewerkt wordt met een 3d-model wat veel extra inzicht biedt voor de constructeur in complexiteit van
de constructie. Hiernaast heeft BIM voor de constructeur als voordeel dat het de kwaliteit van het
ontwerp ten goede komt doordat het bouwwerk vooraf virtueel gebouwd wordt en hierbij de
knelpunten tussen verschillende deelontwerpen al in de voorbereiding al opgelost kunnen worden. Op
het gebied van samenwerking biedt BIM voor de constructeur de mogelijkheid tot integraal
samenwerken. Dit heeft als voordeel dat de constructeur vroeger in het ontwerp betrokken wordt en
het constructieve ontwerp af kan stemmen op de wensen en randvoorwaarden van andere partijen in
het bouwproces.
Vervolgens is in dit onderzoek gekeken naar de ontwikkeling en ambitie van Cerfix. Uit de TNO BIM
QuickScan blijkt dat Cerfix hoog (65-70%) scoort op het gebied van organisatie en cultuur. Op het
gebied van informatie management scoort Cerfix gemiddeld (40%) en op het gebied van techniek en
applicaties laag (28%) ten opzichte van de maximaal haalbare score. Cerfix heeft de ambitie om door
te groeien tot een gerenommeerd advies met een brede kennis op het gebied van de constructie van
bouwwerken. In de visie van Cerfix wordt BIM een toekomst bepalende factor in de bouwwereld.
Hierdoor wil Cerfix ook de keuze maken om over te gaan tot volledige BIM werkwijze binnen het
bedrijf met uitzondering van projecten waarvoor BIM geen of weinig meerwaarde biedt als bijvoorbeeld
verbouwingen, kleinschalige bouwwerken en renovaties. Voor Cerfix heeft de overstap naar BIM
verschillende consequenties. In de eerste plaats is het voor Cerfix van belang om een concreet doel of
doelen vast te stellen wat het bedrijf wil bereiken door het werken in BIM. Hierbij kan worden

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Bouwtechnische Bedrijfskunde-Tilburg
PartnersCerfix Solutions
Datum2015-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk