De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Advisering bij een ERP-implementatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Advisering bij een ERP-implementatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting


Sinds eind jaren '90 kiezen steeds meer grote ondernemingen voor een ERP-systeem. Directe redenen hiervoor zijn kosten- en tijdsbesparing, één systeem voor verschillende bedrijfsfuncties en betere rapportage en controle mogelijkheden. Onder andere door deze voordelen is besloten om in Exel Benelux het ERP-systeem Oracle te gaan implementeren.

Door de grootte van Exel is de opdracht afgebakend tot het onderzoeken van het inkoopproces. Vooraf aan het onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: "De sites binnen Exel Benelux gebruiken teveel verschillende methoden om hun inkoopproces uit te voeren en te administreren." Het doel van het onderzoek is: "Inzicht verkrijgen in de IST-situatie van het inkoopproces en een blauwdruk ontwikkelen voor de inrichting van de PO-module van Oracle."

Naar aanleiding van de keuze tot implementatie van de PO-module van Oracle is dus besloten om de IST-situatie te gaan onderzoeken en beschrijven. Uit de vier onderzochte sites van Exel Benelux zijn een aantal verschillen gebleken. Het gaat hier vooral om de verschillen in autorisatieniveaus en de verschillen in de controleaspecten met betrekking tot de inkopen.

Op basis van de IST-situatie en is gebleken dat niet op elke site de Exel regels en procedures worden nageleefd. Het gemis van één uniform systeem, waarbij niet afgeweken kan worden van de regels en procedures, is tijdens de interviews des te meer bevestigd.

De voorbereiding van een ERP-implementatie is zeer belangrijk, hierbij dient altijd een scope en plateauplanning gebruikt te worden. De implementatie van een ERP-systeem kan gezien worden als een veranderingsproces waar het opbouwen van commitment een onmiskenbaar onderdeel van is.

Uit de vergelijking tussen de IST-situatie en de SOLL-situatie blijkt dat een aantal gebreken en onduidelijkheden voorkomen. Het belangrijkste punt hierbij is de autorisatie. Deze zou op elke site identiek behoren te zijn. Om te voorkomen dat Oracle een onoverzichtelijk geheel wordt, moeten de producten en leveranciers in duidelijke categorieën ingedeeld worden. Bovendien moet alleen een bepaald team toegang hebben tot het toevoegen, verwijderen en bewerken van product- en leveranciersgegevens. Ook zal ervoor gezorgd moeten worden dat aan de technische eisen van het ERP-systeem voldaan wordt. Hiermee wordt bedoeld dat Exel genoeg capaciteit moet hebben om het ERP-systeem naar behoren te laten functioneren. Een automatisch gegenereerde lijst met inkomende goederen is voor de afdeling Expeditie effectief en zal het inkoopproces versnellen.

Wanneer aan alle aanbevelingen wordt voldaan zal de implementatie van Oracle grote kans van slagen hebben. Bovendien wordt met de aanbevelingen het doel van Exel bereikt, namelijk: alle kosten kunnen in de juiste periode geboekt worden en alle gewenste rapportages zijn uit te draaien door het management.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk