De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Luisteren naar de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Luisteren naar de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting Dichterbij is een organisatie die hulp- en dienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en andere familieleden. Zij ondersteunen cliënten op het gebied van wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd. Het onderzoek richt zich op werk en dagbesteding in de regio Uden/Veghel.

Binnen deze regio is er een aanbod van vormen dagbesteding die niet alle cliënten bereikt. Een groep cliënten lijkt niet gemotiveerd om deel te nemen aan dagbesteding. Daarnaast is er sprake van bezuinigingen en ontwikkelingen in de financieringswijzen van dagbesteding. Deze signalen hebben er voor gezorgd dat Dichterbij haar dagbesteding anders vorm wil geven. De behoeften van de cliënt moeten hierbij centraal staan. Omdat alleen het onderzoeken van mogelijkheden geen realistisch beeld vormt, is er voor gekozen om deze behoeften te toetsen aan wat mogelijk is om basis daarvan tot aanbevelingen te kunnen komen voor Dichterbij.

Het doel van dit onderzoek is dat de behoeften van de jongvolwassen LVG-ers, binnen de dagbesteding, in kaart gebracht worden en dat deze getoetst worden aan de mogelijkheden van de doelgroep, Dichterbij en de huidige wet- en regelgeving/financiële kaders.

Vanuit deze doelstelling is er voor dit onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd:
Hoe kan Dichterbij, regio Uden/Veghel, het beste aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de jongvolwassen LVG-ers voor wat betreft de dagbesteding?

Om de probleemstelling overzichtelijker te maken, zijn er deelvragen geformuleerd. Met het beantwoorden van de deelvragen komen de onderzoekers tot conclusies en aanbevelingen en kan uiteindelijk ook de probleemstelling beantwoord worden. Vanuit de probleemstelling zijn de volgende deelvragen opgesteld:
• Welke behoeften zijn er vanuit de doelgroep?
• Welke mogelijkheden/onmogelijkheden zijn er ten aanzien van de doelgroep?
• Welke mogelijkheden en aandachtspunten zijn er voor Dichterbij?
• Welke gevolgen hebben de veranderingen, vanuit de overheid op de financieringsvormen, voor de doelgroep?

Uit dit onderzoek is gebleken dat de cliënten voornamelijk de behoefte hebben om geaccepteerd te worden in de maatschappij. Zij streven naar volwaardig burgerschap en willen er graag 'bij horen'. Dit vertalen zij onder andere in het hebben van een betaalde baan. Betaald werk zorgt voor een gevoel van eigenwaarde en het krijgen van waardering voor wat dat zij doen. Om in een regulier bedrijf te kunnen werken, is het belangrijk dat er begeleiding is die hen ondersteunt bij het vinden en behouden van een baan. De werkomgeving moet voldoen aan structuur, overzichtelijk zijn en duidelijk taken en werkzaamheden omschrijven. De doelgroep vindt ook vooral de sfeer op het werk erg belangrijk. Het moet gezellig zijn. Doordat deze doelgroep veel waarde hecht aan volwaardigheid en erbij horen, putten zij veel energie en motivatie om te werken uit de sfeer die er hangt op de werkvloer.

Belangrijke aanbevelingen zijn dat Dichterbij zich meer gaat richten op de behoeften van de doelgroep en vooral moet gaan investeren in het optimaliseren van het begeleid werken en de medewerkers meer attendeert op het luisteren naar de behoeften van de cliënt. Tot slot is een belangrijke aanbeveling dat Dichterbij zich gaat richten op de mogelijkheden om deze doelgroep betaald te laten werken.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersStichting Dichterbij, regio Uden/Veghel
Datum2011-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk