De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Couscous met appelmoes : Onderzoeksrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Couscous met appelmoes : Onderzoeksrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit de NVMW (Nederlandse Vereniging Maatschappelijk Werkers) is geconstateerd dat er in de Nederlandse zorg weinig aandacht is voor het werken met allochtone cliënten.
Vanuit deze constatering heeft de NVMW onderzoeken opgesteld. Een van de onderzoeken hebben wij, Angela Kant en Deborah Ambachtsheer, uitgevoerd bij de organisatie Syndion.
Binnen het werkgebied van Syndion is 15,54% allochtoon. Binnen de logeerhuizen van Syndion is dit maar 4,75%.
We hebben onze probleemstelling gericht op de logeerhuizen van Syndion: Hoe kan het aanbod van logeerhuizen van Syndion aansluiten bij de doelgroep van allochtone kinderen met een verstandelijke beperking?
Om tot een antwoord te komen van deze probleemstelling hebben we een vooronderzoek gehouden. De onderwerpen die we hebben onderzocht zijn: verschillende culturen, de opvoeding, het geloof en het aantal allochtonen binnen het werkgebied van Syndion.
Hierna hebben we interviews afgenomen bij respondenten die wel gebruik maken van de logeerhuizen van Syndion en respondenten die geen gebruik maken van de logeerhuizen van Syndion. De keuze voor het houden van (halfgestructureerde) interviews is gemaakt aan de hand van het argument dat de respondenten op deze manier hun verhaal kwijt konden. We konden op deze manier ook doorvragen, zodat we de informatie hebben ontvangen die we nodig hadden voor het onderzoek. De belangrijkste uitkomsten uit de interviews zijn dat er veel onbekendheid over de logeerhuizen is onder de respondenten. Daarnaast kan de keuze van de respondenten om al dan geen gebruik te maken van de logeerhuizen te maken hebben met het geloof of hun culturele achtergrond. Veel van de ouders ervaren het als hun taak als ouder om voor hun kind te zorgen.
De belangrijkste aanbeveling komt voort uit de belangrijkste uitkomst uit het interview. De logeerhuizen moeten bekender worden onder de allochtone bevolking. Het is hierbij belangrijk er rekening mee te houden dat het de keuze van de ouders is om al dan niet gebruik te maken van de logeerhuizen.Tevens zullen de medewerkers binnen de logeerhuizen zullen rekening moeten houden met de cultuurverschillen tussen de verschillende cliënten.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersSyndion
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk