De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Minder kennisverlies door meer mobiliteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Minder kennisverlies door meer mobiliteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het personeelsbestand van de gemeente Oisterwijk kenmerkt zich door het hoge aantal dienst- en functiejaren van de medewerkers en daarnaast de hoge gemiddelde leeftijd. In de huidige situatie is zowel de interne als de externe mobiliteit laag. De komende vijf jaar is echter een uitstroom op komst, waarin achttien medewerkers uitstromen in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd. Het daaropvolgende, het zesde, jaar bereiken nog eens twaalf medewerkers de AOW-leeftijd. Mede door het hoge aantal eenmansfuncties binnen de organisatie, is het voor de gemeente van belang om in te spelen op de toekomstige uitstroom van medewerkers, zodat kennisverlies wordt beperkt.

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de manier waarop de mobiliteit van het personeel kan worden bevorderd, zodanig dat het verlies van essentiële kennis als gevolg van medewerkers die uitstromen tot het minimum wordt beperkt. Hiervoor is de volgende centrale vraag opgesteld: “Hoe kan de gemeente Oisterwijk de mobiliteit bevorderen met als uitgangspunt dat zo min mogelijk essentiële kennis verloren gaat als gevolg van uitstroom van medewerkers?”

Om te komen tot een advies zijn externe literatuur en interne bronnen geanalyseerd, interviews met medewerkers en leidinggevenden afgenomen en heeft een benchmarkonderzoek plaatsgevonden. Deze onderzoeksmethoden hebben bijgedragen aan het beantwoorden van de deelvragen, waarbij allereerst is gekeken naar de huidige kennisdeling en het behoud hiervan, gevolgd door de manier waarop mobiliteit kan bijdragen aan het behouden van kennis en de vraag hoe de mobiliteit bevorderd kan worden. Tot slot ligt in de laatste deelvraag de focus op het reduceren van kennisverlies als gevolg van uitstromende medewerkers.

Uit het onderzoek is gebleken dat de combinatie van de beperkte kenniswaarborging en de mate waarin eenmansfuncties binnen de gemeente voorkomen kwetsbaarheid met zich meebrengt bij onvoorziene uitval van een medewerker. Interne mobiliteit draagt bij aan het behoud van kennis doordat dit de ervaring en kennis van verschillende afdelingen van de betreffende medewerkers vergroot. Ondanks dat concrete mobiliteitscijfers niet inzichtelijk zijn, blijkt uit onderzoek dat de mogelijkheden die de organisatie voor interne mobiliteit biedt, niet optimaal benut worden. Externe mobiliteit zorgt voor uitdagingen op het gebied van kennisverlies, maar deze vorm brengt ook voordelen met zich mee, zoals de mogelijkheid voor andere medewerkers om mobiel te zijn en de mogelijkheid om nieuwe medewerkers aan te trekken met nieuwe kennis.

Om essentiële kennis, kennis die wordt toegepast bij het uitoefenen van een functie, binnen de gemeente te waarborgen wordt aanbevolen de beschikbare en benodigde kennis in kaart brengen door middel van een kwalitatieve analyse. Vervolgens kunnen kennisdeling en vastlegging van kennis gestimuleerd worden door het creëren van bewustzijn bij medewerkers. Daarnaast dient de interne mobiliteit gestimuleerd te worden en de externe mobiliteit benut te worden voor interne mobiliteit en het werven van nieuwe kennis. De mogelijkheden voor deze vorm van mobiliteit worden vergroot door de samenwerking met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek. Voor het stimuleren van de mobiliteit is het van belang om de behoeften bij de medewerkers regelmatig te inventariseren en de mogelijkheden op verschillende manieren open te communiceren voor de gehele organisatie. Tevens blijkt dat medewerkers worden gestimuleerd mobiel te zijn op het moment dat leidinggevenden hierin als voorbeeld optreden. Om kennisverlies te minimaliseren is het van belang om tijdig op uitstroom te kunnen anticiperen. Door het maken van een uitstroomrapportage en het tijdig starten van het werving- en selectieproces kan kennisverlies worden beperkt.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAAFM Academie voor Algemeen en Financieel Management
PartnerGemeente Oisterwijk
Datum2016-06-21
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk