De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"We think with words; therefore, to improve thinking, teach vocabulary"

Een empirisch onderzoek naar het verbeteren van de woordenschatresultaten in groep 1 en 2 van Openbare basisschool de Piramide te Vught.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"We think with words; therefore, to improve thinking, teach vocabulary"

Een empirisch onderzoek naar het verbeteren van de woordenschatresultaten in groep 1 en 2 van Openbare basisschool de Piramide te Vught.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit het inspectierapport 2011-2012 van Openbare basisschool de Piramide te Vught, blijkt volgens de onderwijsinspectie, dat de scores ten aanzien van woordenschat te laag zijn in verhouding tot de populatie leerlingen op deze school. Vanuit de literatuurstudie is gebleken dat de verbetering van leerkrachtvaardigheden en het bieden van een gestructureerde didactiek van belang was bij het leren van kinderen. Ook het belang van woordenschat, werd aangetoond door de verdieping in de literatuur. De innovatieve oplossing, een gestructureerde aanpak bieden in de vorm van de Viertakt, was in dit onderzoek een faciliterende factor. Vanuit hier is de volgende onderzoeksvraag voortgekomen: In hoeverre wordt de woordkennis van de kinderen uit groep 1 verhoogd, wanneer de leerkracht woorden volgens een gestructureerde didactiek aan gaat bieden, door middel van voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren? Binnen het onderzoek zijn twee groepen opgesteld, de experimentele conditie en de controleconditie. Bij de experimentele conditie is gedurende vijf weken een innovatieve oplossing uitgevoerd. De experimentele conditie kreeg iedere week 8 a 10 nieuwe woorden aangeboden. Gedurende de week werden deze woorden aan de hand van een gestructureerde didactiek, namelijk de vier fases van de Viertakt, voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren aangeboden. De controleconditie kreeg gedurende deze vijf weken geen woorden aangeboden aan de hand van een gestructureerde didactiek en verworven de woorden zoals voorheen, incidenteel. Voorafgaand aan de innovatieve oplossing heeft de onderzoeker een voormeting gedaan om het niveau van de kinderen ten aanzien van woordenschat vast te stellen. Na vijf weken werd de nameting afgenomen en werden de resultaten van de voor- en nameting met elkaar vergeleken. De kinderen in de experimentele conditie hebben significant meer geleerd dan de controleconditie, namelijk meer dan twee keer zoveel woorden. Binnen dit onderzoek is het bieden van een gestructureerde didactiek een bepalende factor. Ten aanzien van de validiteit zijn er een aantal beperkingen binnen dit onderzoek: het formaat van de onderzoeksgroep, omstandigheden tijdens de metingen, het test- effect bij de woordenschattoets en de variatie tussen leerlingen uit de experimentele en controleconditie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersOpenbare basisschool De Piramide, te Vught
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk