De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

COSA en haar groepsdynamica

Een onderzoek naar de interventies die een effectieve werking hebben op de groepsdynamische processen die zich afspelen binnen de cirkels van COSA Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

COSA en haar groepsdynamica

Een onderzoek naar de interventies die een effectieve werking hebben op de groepsdynamische processen die zich afspelen binnen de cirkels van COSA Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

COSA is een project in Nederland dat de terugkeer van ex-zedendelinquenten in de maatschappij positief benadert. Samen met drie tot vijf vrijwilligers wordt een binnencirkel gevormd met een ex- zedendelinquent (in COSA ‘kernlid’ genoemd). De vrijwilligers ondersteunen en begeleiden het kernlid waarbij resocialisatie en het voorkomen van recidive centraal staan. De binnencirkel wordt ondersteund door een cirkelcoördinator en deze is de schakel tussen de binnencirkel en de professionals in de zogenoemde buitencirkel.
Diversiteit zou een voorwaarde zijn voor een positief groepsproces in de binnencirkel. In de
praktijk blijkt dit niet altijd het geval. Vooralsnog was het onduidelijk wat de oorzaak was van moeizame groepsprocessen en welke interventies hierop werden ingezet. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt dan ook: “welke interventies hebben een effectieve werking op de groepsdynamische processen die zich afspelen binnen de cirkels van COSA Nederland”?
Ter beantwoording van deze vraag is er een dossieronderzoek verricht om een beeld te krijgen welke factoren een negatieve invloed kunnen hebben op het groepsproces. Tevens zijn er interviews afgenomen met meerdere cirkelcoördinatoren. De negatieve factoren zijn ingedeeld in zeven thema’s: bereikbaarheid, psychisch functioneren van het kernlid, cirkelconstructie, samenwerking, aansluiting kernlid, het kernlid en COSA basisprincipes. Deze thema’s zijn onderbouwd door middel van literatuuronderzoek.
Vervolgens is er een inventarisatie verricht naar de interventies die zijn ingezet middels dossieronderzoek met aanvulling van interviews met de cirkelcoördinatoren. Gebleken is dat zowel de binnencirkel als de cirkelcoördinator en de buitencirkel interveniëren ten behoeve van het groepsproces. De interventies zijn in zes thema’s ingedeeld: gesprekstechnieken, activiteiten, bijeenkomsten, hulp inschakelen/bieden, structuur en samenwerking. Deze interventies worden zowel preventief ingezet als een reactie op negatieve signalen in het groepsproces. Literatuuronderzoek heeft getoetst of deze interventies voldoen aan de theorie van COSA over de basisprincipes en het interventiemodel en de theorie van Remmerswaal over groepsontwikkeling en interventies.
Uit dossieronderzoek en de interviews bleek dat er een grof verband was tussen de stagnaties en de interventies die daarop zijn ingezet. Echter, dit bleek geen causaal verband. Niet op iedere stagnatie wordt eenzelfde interventie ingezet. Men kijkt naar wat de binnencirkel nodig heeft.
De effectiviteit van de interventies bleek niet meetbaar in dit onderzoek. Er waren te veel factoren aanwezig die invloed uitoefenden op het effect van een interventie, de interventies werden veelvuldig en kort na elkaar ingezet en effect A bij cirkel B is geen garantie dat effect A ook bij cirkel C optreedt.
Op basis van de conclusies is een vervolgstudie naar de effectiviteit van interventies aanbevolen waarin één interventie wordt onderzocht met behulp van twee controlegroepen. Voor een vervolgstudie is het zinvol dat het format van de maandrapportages wordt aangepast en dat er wordt gecontroleerd of deze elke maand worden geschreven. Daarnaast worden cursussen aanbevolen voor cirkelcoördinatoren met betrekking tot cirkelfases en het interventiemodel alsmede voorlichtingen voor vrijwilligers waarin de samenwerking met vrijwilligers centraal staat en het omgaan met een stoornis bij het kernlid.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
Datum2015-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk