De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bergbezinkbassin Westwal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bergbezinkbassin Westwal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bergbezinkbassin Westwal

AFSTUDEERRICHTING JAAR
Waterbouwkunde 2006

STUDENTEN AFSTUDEERBEGELEIDERS
Bert van Kilsdonk ir. A.L.E. Ketelaars
Mark Heeneman ir. A.C.M. Uffink

OPDRACHTGEVER BEDRIJFSBEGELEIDER
Ingenieursbureau 's-Hertogenbosch ing. S. Immenga
's-Hertogenbosch ing. B. van Zwam

DOELSTELLING
Er moet zowel hydraulisch als constructief een goed functionerend bergbezinkbassin gerealiseerd worden welke het aantal vervuilde lozingen en de vervuilingsgraad van het overstortende water dermate reduceert dat aan de verscherpte wetgeving wordt voldaan. Daarnaast moet het bergbezinkbassin goed in het landschap integreren, mede met het oog op de restauratie van de oude vestingwerken aan de westkant van de binnenstad waar rekening mee moet worden gehouden.

AANPAK
Om een goed ontwerp te kunnen maken is het belangrijk veel informatie te verzamelen. Daarom er is begonnen met het vooronderzoek waarin de bestaande situatie van het betreffende rioleringsgebied beschreven is. Verder zijn er tal van onderwerpen aan bod gekomen: water in en rondom 's-Hertogenbosch, alternatieven vuilreductie, locatieonderzoek, wetgeving en de kostendekking van het project.
Trapsgewijs is van grof naar fijn gewerkt om tot een goed onderbouwde vuilreducerende maatregel en een locatie voor deze maatregel te komen.
Om de gekozen maatregel, het bergbezinkbassin, goed uit te kunnen werken is het van belang om te weten hoe een bergbezinkbassin precies werkt. In combinatie met het programma van eisen is vervolgens een hydraulisch ontwerp gemaakt en is geanalyseerd welke factoren invloed hebben op het 'bezinkgedrag' in het bassin.
Nadat de afmetingen van het bergbezinkbassin bekend zijn geworden is gekeken of en hoe het bergbezinkbassin ingepast kan worden in het bastion Maria. Dit bastion wordt herbouwd en biedt de mogelijkheid het bergbezinkbassin aan het oog te onttrekken.
Vervolgens wordt het bassin constructief uitgewerkt. Dit houdt in dat de belastingen met de bijbehorende belastingcombinaties uitgewerkt worden om uiteindelijk de wapening voor de constructie te berekenen. De nodige tekeningen worden gemaakt.
Tot slot wordt een uitvoeringsmethode beschreven en een kostenraming gemaakt.

RESULTATEN
Een hydraulisch goed functionerend bergbezinkbassin dat volledig aan het oog wordt onttrokken door het bastion Maria.
Het bezinkrendement van het bassin is hoofdzakelijk afhankelijk van het bezinkoppervlak in de voorziening. Overige factoren hebben weinig invloed op het bezinkproces.
Uit de constructieve berekeningen blijkt dat verdere berekeningen nodig zijn om het ontwerp volledig op alle bezwijkmechanismen te toetsen.
Ook is gebleken dat het toepassen van een diffusiewand weinig extra rendement van de voorziening oplevert.
Tot slot is geconcludeerd dat de gemeente 's-Hertogenbosch onvoldoende financiële middelen ter beschikking stelt om het bergbezinkbassin te realiseren.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnerIngenieursbureau 's-Hertogenbosch
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk