De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het bevorderen van het spellingniveau in eigen teksten

Hoe zorg je als leerkracht voor een hoger spellingniveau in de eigen teksten van leerlingen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het bevorderen van het spellingniveau in eigen teksten

Hoe zorg je als leerkracht voor een hoger spellingniveau in de eigen teksten van leerlingen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De spellingbeheersing in eigen teksten was volgens de directeur van KBS St. Antonius een punt van aandacht op zijn school.
In de theorie kwamen verschillende factoren naar voren die de spellingbeheersing in de eigen teksten zouden kunnen verhogen. Alem (2011) gaf aan dat het reviseren vaak achterwege werd gelaten door de leerkracht in verband met tijdsgebrek. Volgens hem zou de aandacht op het reviseren gevestigd moeten worden. Een concrete, praktische oplossing hiervoor was het opstellen van een stappenplan dat de leerlingen kunnen gebruiken bij het reviseren van de eigen tekst.
De innovatieve oplossing is vanuit deze gedachte tot stand gekomen: de leerlingen gebruiken een stappenplan om de tekst te reviseren, gericht op spelling. Doordat de leerlingen het stappenplan regelmatig zouden gebruiken, zouden zij zich bewust worden van hun eigen spellingniveau. Zij ontwikkelen hun spellingbewustzijn (Oepkes, 2006; Paffen, 2003). Ook wordt er in de theorie gesproken over een spellinggeweten: de wil om correct te spellen (Oepkes). Deze vaardigheden zouden er voor zorgen dat de leerlingen een spellingattitude verwerven (Oepkes; Uyttendaele, 2013). Deze spellingattitude werd in dit onderzoek gezien als langetermijnsdoel.
Het onderzoek is uitgevoerd in groep 7 van KBS Sint-Antonius. Deze groep is opgesplitst in een controlegroep en een experimentele groep. Er is gewerkt met een voor- en nameting. De spelfouten uit twee vergelijkbare opdrachten werden geteld: een opdracht zonder de innovatieve oplossing en een opdracht 13 weken na de invoering van de innovatieve oplossing. Zo werd er gekeken of de proefpersonen minder spelfouten gemaakt hadden.
Door middel van een gepaarde t-toets is vastgesteld dat het verschil tussen de voor- en nameting niet significant is. Aan de hand van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat het experiment, zoals nu aangeboden, geen invloed heeft gehad op de spellingbeheersing van de leerlingen uit de experimentele groep. Er wordt aanbevolen het onderzoek te herhalen, rekening houdend met belemmerende factoren en mogelijke foutenbronnen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnerKBS St. Antonius
Datum2014-05-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk