De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verantwoord omgaan met afwijkend gedrag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verantwoord omgaan met afwijkend gedrag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is gekozen om een praktijkgericht onderzoek uit te voeren. De twee kenmerken van praktijkgericht onderzoek, die naar voren komen binnen het onderzoek zijn: het beantwoorden van een vraag uit het werkveld en aanbevelingen schrijven ter verbetering van het probleem.

Als startpunt binnen het onderzoek is er een probleemstelling geformuleerd: welke kennis en vaardigheden zijn er nodig om politieagenten deskundig en adequaat op te laten treden in het werken met mensen met een psychiatrische problematiek?

Doormiddel van een kwalitatief onderzoek hebben wij binnen het onderzoek gezocht naar antwoorden op de probleemstelling. Dit is voornamelijk gerealiseerd door de onderzoekstypen: literatuuronderzoek en inventariserend onderzoek in te zetten. Binnen het onderzoekstype inventariserend onderzoek is veelvuldig gebruik gemaakt van het meetinstrument interview.

Het meetinstrument interview is op verschillende wijzen ingezet binnen het onderzoek. Voornamelijk is er gebruik gemaakt van de methode diepte-interview. Tevens is er ook gebruik gemaakt van de methode halfgestructureerd en gestructureerd interview.
Voor het onderzoek zijn verschillende deskundige personen benaderd voor hun medewerking ten aanzien van het onderzoek. Hieruit voort zijn een aantal groepen respondenten gekomen namelijk; medewerkers van de Crisisdienst, auteurs van een boek 'omgaan met problematisch gedrag', psychiaters, contactpersonen vanuit de politie voor GGz, ervaringsdeskundigen.
De grootste groep respondenten heeft bestaan uit de politieagenten. Deze groep is tevens de belangrijkste groep omdat het onderzoek op hen en voor hen is gebaseerd.
De doelstelling binnen het onderzoek is om politieagenten te professionaliseren in het werken met mensen met een psychiatrische problematiek. Hiervoor dient er onderzoek te worden gedaan naar de juiste aanbevelingen ten aanzien van het werken met de doelgroep. Door aanbevelingen te formuleren met betrekking tot een passende werkwijze ten aanzien van de doelgroep , wordt hier indirect gewerkt aan een verbetering van de situatie van de doelgroep, wanneer deze in contact komt met de politie.

De uitkomsten van de interviews zijn verwerkt in conclusies. Deze conclusies zijn puntig geformuleerd om een helder overzicht te geven van de resultaten. Binnen de algehele conclusie worden de eerder opgestelde deelvragen beantwoord. Hiermee wordt er een antwoord gegeven op de probleemstelling. Belangrijke punten die binnen de conclusies naar voren kwamen:
• er wordt aangegeven dat politieagenten adequaat handelen binnen crisissituaties met mensen met een psychiatrische problematiek;
• er wordt aangegeven dat de kennis en vaardigheden van de politieagent ten aanzien van de doelgroep, mag worden bijgespijkerd;
• er wordt aangegeven dat er een verbetering ligt bij het herkennen en signaleren van gedrag van de problematiek;
• er worden knelpunten beschreven in de samenwerking tussen de politie en GGz;
• er worden verbeterpunten benoemd ten aanzien van de professionalisering van de politieagent ten aanzien van het werken met de doelgroep.

Vanuit de conclusies zijn er aanbevelingen geformuleerd die antwoord geven op de probleemstelling.
Belangrijke punten die naar voren komen binnen de aanbevelingen:
• het ontwikkelen van een training ter professionalisering van politieagenten in het werken met mensen met een psychiatrische problematiek;
• terugkoppeling binnen de teamdag;
• samenwerking GGz en politie;
• overige aanbevelingen.

Er is gekozen om een praktijkgericht onderzoek uit te voeren. De twee kenmerken van praktijkgericht onderzoek, die naar voren komen binnen het onderzoek zijn: het beantwoorden van een vraag uit het werkveld en aanbevelingen schrijven ter verbetering van het probleem.

Als startpunt binnen het onderzoek is er een probleemstelling geformuleerd: welke kennis en vaardigheden zijn er nodig om politieagenten deskundig en adequaat op te laten treden in het werken met mensen met een psychiatrische problematiek?

Doormiddel van een kwalitatief onderzoek hebben wij binnen het onderzoek gezocht naar antwoorden op de probleemstelling. Dit is voornamelijk gerealiseerd door de onderzoekstypen: literatuuronderzoek en inventariserend onderzoek in te zetten. Binnen het onderzoekstype inventariserend onderzoek is veelvuldig gebruik gemaakt van het meetinstrument interview.

Het meetinstrument interview is op verschillende wijzen ingezet binnen het onderzoek. Voornamelijk is er gebruik gemaakt van de methode diepte-interview. Tevens is er ook gebruik gemaakt van de methode halfgestructureerd en gestructureerd interview.
Voor het onderzoek zijn verschillende deskundige personen benaderd voor hun medewerking ten aanzien van het onderzoek. Hieruit voort zijn een aantal groepen respondenten gekomen namelijk; medewerkers van de Crisisdienst, auteurs van een boek 'omgaan met problematisch gedrag', psychiaters, contactpersonen vanuit de politie voor GGz, ervaringsdeskundigen.
De grootste groep respondenten heeft bestaan uit de politieagenten. Deze groep is tevens de belangrijkste groep omdat het onderzoek op hen en voor hen is gebaseerd.
De doelstelling binnen het onderzoek is om politieagenten te professionaliseren in het werken met mensen met een psychiatrische problematiek. Hiervoor dient er onderzoek te worden gedaan naar de juiste aanbevelingen ten aanzien van het werken met de doelgroep. Door aanbevelingen te formuleren met betrekking tot een passende werkwijze ten aanzien van de doelgroep , wordt hier indirect gewerkt aan een verbetering van de situatie van de doelgroep, wanneer deze in contact komt met de politie.

De uitkomsten van de interviews zijn verwerkt in conclusies. Deze conclusies zijn puntig geformuleerd om een helder overzicht te geven van de resultaten. Binnen de algehele conclusie worden de eerder opgestelde deelvragen beantwoord. Hiermee wordt er een antwoord gegeven op de probleemstelling. Belangrijke punten die binnen de conclusies naar voren kwamen:
• er wordt aangegeven dat politieagenten adequaat handelen binnen crisissituaties met mensen met een psychiatrische problematiek;
• er wordt aangegeven dat de kennis en vaardigheden van de politieagent ten aanzien van de doelgroep, mag worden bijgespijkerd;
• er wordt aangegeven dat er een verbetering ligt bij het herkennen en signaleren van gedrag van de problematiek;
• er worden knelpunten beschreven in de samenwerking tussen de politie en GGz;
• er worden verbeterpunten benoemd ten aanzien van de professionalisering van de politieagent ten aanzien van het werken met de doelgroep.

Vanuit de conclusies zijn er aanbevelingen geformuleerd die antwoord geven op de probleemstelling.
Belangrijke punten die naar voren komen binnen de aanbevelingen:
• het ontwikkelen van een training ter professionalisering van politieagenten in het werken met mensen met een psychiatrische problematiek;
• terugkoppeling binnen de teamdag;
• samenwerking GGz en politie;
• overige aanbevelingen.


Er is gekozen om een praktijkgericht onderzoek uit te voeren. De twee kenmerken van praktijkgericht onderzoek, die naar voren komen binnen het onderzoek zijn: het beantwoorden van een vraag uit het werkveld en aanbevelingen schrijven ter verbetering van het probleem.

Als startpunt binnen het onderzoek is er een probleemstelling geformuleerd: welke kennis en vaardigheden zijn er nodig om politieagenten deskundig en adequaat op te laten treden in het werken met mensen met een psychiatrische problematiek?

Doormiddel van een kwalitatief onderzoek hebben wij binnen het onderzoek gezocht naar antwoorden op de probleemstelling. Dit is voornamelijk gerealiseerd door de onderzoekstypen: literatuuronderzoek en inventariserend onderzoek in te zetten. Binnen het onderzoekstype inventariserend onderzoek is veelvuldig gebruik gemaakt van het meetinstrument interview.

Het meetinstrument interview is op verschillende wijzen ingezet binnen het onderzoek. Voornamelijk is er gebruik gemaakt van de methode diepte-interview. Tevens is er ook gebruik gemaakt van de methode halfgestructureerd en gestructureerd interview.
Voor het onderzoek zijn verschillende deskundige personen benaderd voor hun medewerking ten aanzien van het onderzoek. Hieruit voort zijn een aantal groepen respondenten gekomen namelijk; medewerkers van de Crisisdienst, auteurs van een boek 'omgaan met problematisch gedrag', psychiaters, contactpersonen vanuit de politie voor GGz, ervaringsdeskundigen.
De grootste groep respondenten heeft bestaan uit de politieagenten. Deze groep is tevens de belangrijkste groep omdat het onderzoek op hen en voor hen is gebaseerd.
De doelstelling binnen het onderzoek is om politieagenten te professionaliseren in het werken met mensen met een psychiatrische problematiek. Hiervoor dient er onderzoek te worden gedaan naar de juiste aanbevelingen ten aanzien van het werken met de doelgroep. Door aanbevelingen te formuleren met betrekking tot een passende werkwijze ten aanzien van de doelgroep , wordt hier indirect gewerkt aan een verbetering van de situatie van de doelgroep, wanneer deze in contact komt met de politie.

De uitkomsten van de interviews zijn verwerkt in conclusies. Deze conclusies zijn puntig geformuleerd om een helder overzicht te geven van de resultaten. Binnen de algehele conclusie worden de eerder opgestelde deelvragen beantwoord. Hiermee wordt er een antwoord gegeven op de probleemstelling. Belangrijke punten die binnen de conclusies naar voren kwamen:
• er wordt aangegeven dat politieagenten adequaat handelen binnen crisissituaties met mensen met een psychiatrische problematiek;
• er wordt aangegeven dat de kennis en vaardigheden van de politieagent ten aanzien van de doelgroep, mag worden bijgespijkerd;
• er wordt aangegeven dat er een verbetering ligt bij het herkennen en signaleren van gedrag van de problematiek;
• er worden knelpunten beschreven in de samenwerking tussen de politie en GGz;
• er worden verbeterpunten benoemd ten aanzien van de professionalisering van de politieagent ten aanzien van het werken met de doelgroep.

Vanuit de conclusies zijn er aanbevelingen geformuleerd die antwoord geven op de probleemstelling.
Belangrijke punten die naar voren komen binnen de aanbevelingen:
• het ontwikkelen van een training ter professionalisering van politieagenten in het werken met mensen met een psychiatrische problematiek;
• terugkoppeling binnen de teamdag;
• samenwerking GGz en politie;
• overige aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersPolitie Gelderland-Zuid.
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk