De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkplaats ASH

Een onderzoek naar de werkzame principes van het experiment ASH

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werkplaats ASH

Een onderzoek naar de werkzame principes van het experiment ASH

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Initiatiefnemer Herman van Alphen, docent-onderzoeker, heeft in overleg met de directeur van de Academie voor Sociale Studies ‘s-Hertogenbosch (ASH) Tonnie Huibers en lector Bas Vogelvang afspraken gemaakt over het organiseren van een pilot: ‘Werkplaats ASH’. De Werkplaats ASH is een experiment dat zich richt op resocialisatie, c.q. sociale inclusie na detentie. Daarnaast zorgt de Werkplaats ASH ervoor dat er meer aandacht is voor sociale inclusie binnen het onderwijsprogramma.
Bij de Werkplaats ASH staan twee ex-gedetineerden centraal, verder in de tekst ‘hoofddeelnemers’ genoemd. Per hoofddeelnemer zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd met een tussenperiode van negen weken. Tijdens de bijeenkomsten staat de centrale vraag van de hoofddeelnemer centraal. Deze centrale vraag heeft betrekking op de knelpunten die de hoofddeelnemer ervaarde. Tijdens de bijeenkomsten waren er zeventien deelnemers aanwezig vanuit verschillende rollen, zoals professionals, studenten en docenten. Deze samenstelling zorgt voor diversiteit binnen de groep deelnemers, waardoor verschillende visies, meningen en kennis samenkomen. De bijeenkomst bestaat uit verschillende fases namelijk; kennismaken, verhaal, vragen, dromen en de actiefase. De eerste fase staat voor het kennismaken met de hoofdeelnemer en elkaar. Tijdens ‘het verhaal’ vertelt de hoofddeelnemer in een half uur zijn verhaal. Tijdens de volgende fase kunnen er vragen gesteld worden door de deelnemers aan de hoofddeelnemer. Deze vragen zijn ter verduidelijking van het verhaal van de hoofddeelnemer. De droomfase staat voor het brainstormen over de toekomst van de hoofddeelnemer. De deelnemers en de hoofddeelnemer denken na over waar ze de hoofddeelnemer zien staan over één jaar en welke stappen daarvoor gezet moeten worden. Tijdens de actiefase wordt dieper ingegaan op deze stappen. Daarnaast wordt bekeken welke deelnemer iets kan betekenen voor de hoofddeelnemer. Het doel van de Werkplaats ASH houdt het volgende in: het bevorderen van sociale inclusie, het tot stand brengen van een samenwerking tussen de ASH, het werkveld en het lectoraat van Avans en tot slot het komen tot vernieuwende onderwijsvormen.
In dit onderzoek is onderzocht wat de werkzame principes zijn van de Werkplaats ASH. Dit werd ondersteund door een aantal deelvragen die gericht waren op de opzet van de bijeenkomsten, de samenwerking tussen de deelnemers en het leereffect. Daarnaast was een ander onderzoeksteam betrokken bij het onderzoek naar de Werkplaats ASH. Zij hebben zich gericht op de effecten van de bijeenkomsten op de hoofddeelnemer.
De onderzoeksmethoden die zijn gebruikt om een antwoord te geven op de vraagstelling en de deelvragen zijn literatuuronderzoek, observaties, tweemaal een enquête en interviews met alle deelnemers. Vanuit de resultaten die hieruit voortgekomen zijn en de analyse, is een aantal conclusies getrokken. Belangrijke conclusies zijn dat de diversiteit van de groep deelnemers een grote meerwaarde is voor de bijeenkomsten. Hierdoor komen er verschillende inzichten naar voren en worden krachten gebundeld, wat bij blijkt te dragen aan de kennisuitwisseling in de groep. Daarnaast komt kennis uit het werkveld en kennis uit de opleiding samen. Ook bleek één van de werkzame principes dat de hoofddeelnemer aanwezig is geweest bij de bijeenkomst. Er werd niet over hem gepraat, maar met hem samengewerkt. Kijkend naar de fases zijn de droomfase en de actiefase werkzame principes gebleken van de bijeenkomst.
Vanuit de conclusies zijn meerdere aanbevelingen geformuleerd. Het grootste deel van deze aanbevelingen is gericht op de verschillende fases van de Werkplaats ASH, zoals de droomfase en de actiefase. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen gedaan over de samenstelling van de groep en de voorbereiding van de bijeenkomst.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersLectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk