De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers binnen wijksteunpunt het Pluspunt van Lunet zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers binnen wijksteunpunt het Pluspunt van Lunet zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zijn er veel veranderingen gaande in de zorg. Een onderdeel daarvan is de participatiewet, die aangeeft dat elke burger mee moet kunnen doen in de samenleving. Mede daardoor worden er veel vrijwilligers ingezet in organisaties. Zo ook bij wijksteunpunt het Pluspunt van Lunet zorg te Eindhoven, waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Naast de professionals en stagiaires, bieden ook de vrijwilligers ondersteuning aan cliënten van Lunet zorg en de buurtbewoners. Voor professionals en stagiaires zijn er cursusmogelijkheden binnen de organisatie. Er is geen manier om de deskundigheid van de vrijwilligers te bevorderen, daarom is de volgende probleemstelling geformuleerd:

‘Op welke manier kan de deskundigheid van de vrijwilligers die werkzaam zijn in het Pluspunt bevorderd worden met betrekking tot het ondersteunen van zowel de cliënten als de buurtbewoners die het Pluspunt bezoeken?’

De onderzochte deelvragen zijn:
1. Op welke wijze behoren vrijwilligers die werkzaam zijn in het Pluspunt ondersteuning te bieden aan cliënten en buurtbewoners volgens professionals en vrijwilligers?
2. Welke behoefte hebben de vrijwilligers die werkzaam zijn in het Pluspunt aan deskundigheidsbevordering?

Dit onderwerp is gekozen, omdat er steeds meer van vrijwilligers verwacht wordt. Zo wordt er van hen verwacht dat ze cliënten en buurtbewoners die ze in het Pluspunt ondersteunen, in hun eigen kracht zetten. Zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dit sluit tevens aan bij de visie van Lunet zorg. Er is gekozen voor een praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling is er literatuuronderzoek gedaan en er zijn half gestructureerde interviews afgenomen. Er zijn zes vrijwilligers, zes professionals en één stagiaire geïnterviewd. De resultaten zijn uitgewerkt als tekst, vervolgens zijn deze gecodeerd en geanalyseerd. Bij de antwoorden op deelvraag één werd aangegeven dat er geen verschil is in de benaderingswijze naar cliënten en buurtbewoners. Wat wel opvalt, is dat cliënten extra aandacht vragen. Aandachtspunten daarbij zijn het niveau van de cliënt, met daarbij het gedrag wat ze laten zien en hoe je daarop in moet spelen. Daarnaast is het belangrijk dat de visie helder is en dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over de verantwoordelijkheid en de rol van de vrijwilliger. Er moet een aanspreekpunt zijn, waar de vrijwilliger terecht kan met vragen. En er moet gesignaleerd worden, zowel door de vrijwilliger als de professional. Daarnaast is de manier van communiceren belangrijk. Bij het ondersteunen van cliënten en buurtbewoners wordt een open houding, inzicht en inlevingsvermogen verwacht. Bij de antwoorden op deelvraag twee werd aangegeven dat er niet bij iedereen behoefte is aan deskundigheidsbevordering. Op één persoon na, staan alle vrijwilligers open om iets te leren. Dit komt voort uit het feit dat ze graag deelnemen aan themadagen in het Pluspunt en het prettig vinden als ze gewaardeerd worden. Vrijwilligers zien de mogelijkheid tot het bevorderen van hun deskundigheid ook als waardering. De deskundigheid bevorderen kan het beste door het theorie gedeelte beknopt te houden. De vrijwilligers hebben aangegeven dat ze van elkaar willen leren. Dit kan door voorbeelden uit de praktijk met elkaar te bespreken, door bij elkaar in de keuken te kijken of door filmmateriaal te gebruiken en daarover in gesprek te gaan. Een mogelijkheid is dit te doen in de vorm van intervisie met ondersteuning van de vrijwillige vrijwilligerscoach. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de vrijwilligers kennis over mensen met een licht verstandelijke beperking missen en dat de visie niet helder is. Deze onderwerpen zijn daarom opgenomen in het beroepsproduct. Daarnaast is het belangrijk dat het aanspreekpunt binnen het Pluspunt toegankelijk blijft, zodat de vrijwilliger altijd ergens terecht kan met vragen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersLunet zorg
Datum2015-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk