De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Cello Spreekt Je Aan!'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Cello Spreekt Je Aan!'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de toekomst wordt verwacht dat de uitstroom van medewerkers binnen de zorg- en welzijnsector gaat toenemen en de instroom gaat afnemen. Hierdoor zal een tekort op de arbeidsmarkt ontstaan binnen de zorg. Daaruit is een vraagstuk vanuit Cello ontstaan: een advies aan dragen over de inhoud en vormgeving van een geschikt arbeidsmarktcommunicatiebeleid wat past en aansluit bij de organisatie.

Om de deelvragen, zoals vastgesteld in het plan van aanpak, te kunnen beantwoorden is er intern en extern onderzoek verricht op verschillende raakvlakken. Hiervoor zijn verschillende onderzoeksmethoden en modellen ingezet, zoals: literatuuronderzoek ter achtergrond informatie, het klaver 6 model van Kouwenhoven om de interne organisatie in kaart te brengen, kwalitatief- en kwantitatieve onderzoek. Sterkten en zwakten zijn zo achterhaald en kunnen benut en (eventueel) verbeterd worden. Aan de hand van deze onderzoeksmethoden zijn verschillende constateringen voort gekomen.

Op dit moment wordt de arbeidsmarktcommunicatie door Cello nog niet op een effectieve wijze aansloten op de arbeidsmarkt van nu en met oog op de te verwachte tekorten in de toekomst. Enkele punten kunnen nog worden verbeterd, namelijk op het gebied van: profilering, netwerken, medewerkertevredenheid, expansie van de dienst Personeel en Opleidingen, verticale integratie, wervingsmiddelen en kanalen, doelgroepenbeleid en bereikbaarheid. 

Al deze constateringen en aanbevelingen zijn gedetailleerd uitgewerkt in het rapport en zullen samen een oplossing bieden voor het vraagstuk: arbeidsmarktcommunicatiebeleid.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersCello
Datum2010-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk