De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reconstructie van sluis 12 van de Zuid-Willemsvaart

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Reconstructie van sluis 12 van de Zuid-Willemsvaart

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het definitief ontwerp hebben we de belastingen berekend die verschillende onderdelen van de sluis werken en enkele van deze onderdelen gedimensioneerd.

Ten eerste hebben we het waterkerend vermogen van de sluis bekeken. De deur is het laagste punt in de sluis en hiervoor hebben we de hoogte vastgesteld aan de hand van de Leidraad "waterkerende kunstwerken en bijzondere constructies". We hebben hier een komberging in het benedenpand van 0,1 m waterhoogte aangenomen waardoor de deurhoogte wat verlaagd kan worden omdat beperkt overslag is toegestaan.

Verder hebben we de hydraulische belastingen op de deur berekend. Dit zijn de belastingen die statisch op de deur werken en de belastingen op de deur door het bewegen van de deur door het water. Deze belastingen kunnen worden gebruikt voor dimensionering van de deur en het bewegingswerk.

De kolk bestaat uit damwanden waaraan betonnen schorten worden opgehangen. De damwand is hier uitgewerkt conform CUR-166 "damwandconstructies" met behulp van het programma m-sheet. Het lichtste toepasbare damwandprofiel is een Hoesch 1700. Daaraan worden groutankers gekoppeld en een gording toegepast om de krachten van de ankers over de damwandplanken te verdelen.

De hoofden bestaan uit een monoliet betonbak. voor de dimensionering of toetsing van deze betonbak aan de huidige afmetingen hebben we de maatgevende belastingscombinaties vastgesteld en de rekenwaarden van deze belastingen berekend. Verder hebben we de fundering bestaande uit trekpalen gedimensioneerd en de draagkracht van deze palen getoetst.

Ook hebben we de filterconstructie in de kolk en de voorhavens gedimensioneerd. Maatgevend voor de toplaag van de filterconstructie is hier de schroefstraal van een klasse IV schip. We hebben gedimensioneerd met een klasse IV schip in plaats van een klasse II schip omdat aanpassing van de filterlaag in de kolk in de toekomst veel extra kosten met zich meebrengt. Voor de dimensionering van de gehele filterconstructie is onderloopsheid maatgevend. In de voorhavens komt alleen tussen de dichte fuikwand een filterconstructie. Voor het niveauverschil tussen de kanaalbodem en de filterconstructie wordt een damwand geheid.

In de voorhavens komen gedeeltelijk dichte fuiken met een hoek van 1:5 ten opzichte van de as van de sluis. Deze moeten gedeeltelijk dicht zijn vanwege de stroming die ontstaat door wateronttrekking en spuiing door de spuikokers naast de sluis.

Conclusie:

De berekening van de sluis kost een hoop tijd, die ik niet voor dit project heb. Aan de dimensionering van de deur, betonbak hoofden, remming- en geleidewerken en de betonnen schorten in de kolk ben ik simpelweg niet toegekomen. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingABCT Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk