De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Route naar hoog leerrendement voor hoogbegaafden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Route naar hoog leerrendement voor hoogbegaafden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om tot een werkwijze te komen, die ertoe leidt dat de leeropbrengsten van hoogbegaafden worden vergroot. Er wordt antwoord gezocht op de onderzoeksvraag: "Welke innovatieve interventies kunnen plaatsvinden om het leerrendement van hoogbegaafden te vergroten?"
Eén van de uitgangspunten hierbij is, dat de zorg zo veel mogelijk in de klas geboden dient te worden om leerlingen niet in een uitzonderingspositie te plaatsen. Hiervoor is een instructiemodel ontwikkeld, uitgaande van de vakliteratuur rondom dit onderwerp. Vernieuwend ten opzichte van andere modellen is, dat 'het leerproces' van hoogbegaafden centraal staat. Bij de modellen die beschreven staan in de vakliteratuur van Alkema & Tjerkstra (2011) is dit 'de leeromgeving'. Deze wordt nu juist als factor ingezet.
Het experiment bestaat uit het hanteren van het instructiemodel tijdens de rekenlessen, waarbij rekening wordt gehouden met de leerlingkenmerken van hoogbegaafden. Er wordt zowel individueel als samen gewerkt met verrijkingsmateriaal. De resultaten van de experimentele groep worden gemeten en vergeleken met de resultaten van een controlegroep.
Hoewel leerrendement in principe meetbaar is, blijkt dat de groei van leeropbrengsten van leerlingen die hun plafond bereikt hebben bijna niet te meten valt. Randvoorwaarden om groei te kunnen meten zijn ruimte voor groei en een betrouwbaar meetinstrument. Het meetinstrument dient rekening te houden met de interventies die plaatsvinden tijdens het experiment en met de onderwijsbehoeften van hoogbegaafden. De gehanteerde methodetoets dekt niet de volledige lading, zo zijn er 'lessons learned' in dit kader.
Een ander effect wat het experiment met zich meebrengt, is het verhogen van het welbevinden van de leerlingen en hun betrokkenheid. Door de antwoorden die de hoogbegaafden geven tijdens het interview wordt de indruk gewekt dat dit effect vele malen groter is dan de groei van leeropbrengsten. Dit levert een suggestie op voor vervolgonderzoek naar de effecten op het welbevinden en de betrokkenheid van hoogbegaafden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk