De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De ondertoezichtstelling aan jongeren van 17 jaar : De verwachtingen van de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De ondertoezichtstelling aan jongeren van 17 jaar : De verwachtingen van de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek is geschreven naar aanleiding van de volgende hoofdvraagstelling:
Wat verwachten de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en Kinderrechters van een gezinsvoogd wanneer er een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken aan jongeren van 17 jaar.
Het onderzoek is opgebouwd uit verschillende stappen, die in het rapport per hoofdstuk staan beschreven.

In de aanleiding van het onderzoek staat beschreven dat de vraagstelling geformuleerd is door Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg is tevens de opdrachtgever van dit project.

In de inleiding wordt beschreven dat er onderzoek gedaan moet worden naar de verwachtingen van de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de Kinderrechters ten aanzien van de gezinsvoogden in ondertoezichtstellingen aan jongeren van 17 jaar.
Tevens wordt het proces beschreven van het onderzoekt tot de ondertoezichtstelling.
Ook staat er beschreven wat een ondertoezichtstelling inhoud, en wat de taakomschrijving is van de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en van de kinderrechters. In de aanleiding wordt ook gekeken naar de omvang van de problematiek. Daarbij is het aantal ondertoezichtstelling aan jongeren van 17 jaar naast elkaar gelegd.

In hoofdstuk 4 wordt de opzet van het onderzoek beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een methodologische verantwoording, waarin aandacht wordt besteed aan de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het kwalitatief onderzoek beschreven. De resultaten vormen een overzicht van de verwachtingen van de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en van de kinderrechters die zij hebben richting de gezinsvoogden in OTS zaken waarin de jongeren bij aanvang 17 jaar zijn. Ook worden de resultaten van de interviews geanalyseerd. De slotparagraaf vormt een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten.

In hoofdstuk 6 staan de conclusies van het onderzoek. Deze conclusies worden gesplitst in twee categorieën namelijk.
-De conclusie die getrokken wordt uit de interviews met de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming.
- De conclusie die getrokken wordt uit de interviews met de kinderrechters.

In hoofdstuk 7 wordt de persoonlijke mening van de onderzoekers over het onderzoek naar voren gebracht. In de eerste paragraaf komt de probleemstelling naar voren en in de tweede paragraaf wordt er in gegaan op het onderzoeksproces.

In het laatste hoofdstuk worden de aanbevelingen gedaan. Deze zijn gebaseerd op de uitkomsten van ons onderzoek.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersBureau Jeugdzorg Eindhoven
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk