De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekenspel werkt wel!

Effectieve rekenlessen met actieve leerlingen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rekenspel werkt wel!

Effectieve rekenlessen met actieve leerlingen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van basisschool De Lage Weide. Zij zijn enkele jaren geleden begonnen met een verbetertraject voor rekenen. Echter is er nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van dit verbetertraject. In dit onderzoek zal daarom gekeken worden welke factoren positief bijdragen aan het niveau van het rekenonderwijs. Hierbij is in dit onderzoek gekeken naar de invloed van instructie op maat en het gebruik van rekenspellen op de rekenresultaten van de leerlingen. Het doel van beide interventies is om leerlingen actiever bij de rekenles te betrekken, zodat de leerstof beter beklijft en de leerresultaten stijgen.
Methode - Het onderzoek werd uitgevoerd in de beide groepen 6 van basisschool De Lage Weide. Hierbij was groep 6a de experimentele groep en groep 6b de controlegroep. Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag werd een vragenlijst afgenomen onder de leerkrachten en een rekentoets onder de leerlingen. Beide methoden werden zowel voor als na de interventie afgenomen.
Resultaten - Uit de voormeting van de vragenlijst bleek dat in beide groepen vrijwel even effectief werd les gegeven. Bij de nameting voldeed de experimentele groep beter aan de factoren zoals gesteld in de vragenlijst. Ook in rekenprestaties verschilden de beide groepen bij de voormeting nauwelijks. Bij de nameting scoorde beide groepen significant beter. De gemiddelde scores waren hierbij bij de experimentele groep verder gestegen dan bij de controle groep.
Conclusie - Uit het onderzoek blijkt dat het geven van instructie op maat en het implementeren van rekenspellen tijdens de rekenles bijdragen aan betere leerresultaten bij de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersDe Lage Weide te Made
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk