De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Technisch lezen

Met behulp van het directe instructiemodel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Technisch lezen

Met behulp van het directe instructiemodel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van deze onderzoeksrapportage is het technisch lezen. Basisschool de Wingerd heeft voor dit onderwerp gekozen, omdat de resultaten uit de groepen 5 t/m 8 onder het landelijk gemiddelde lagen.
De onderzoeksvraag luidt: "Welke factoren leiden tot verbetering van het technisch lezen voor de groepen 5 t/m 8?"
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er gekeken naar de theorie omtrent het technisch leesonderwijs. Hier kwamen verschillende factoren in naar voren die aan de hand van een conceptueel model zijn geordend. Aan de hand van dit model heeft de Wingerd aangegeven om het onderzoek te richten op de instructie en begeleiding van de kinderen. Hierdoor is er gekozen voor het directe instructiemodel. Dit model zorgt voor effectieve begeleiding en instructie binnen het onderwijs.
Zodoende is de volgende hypothese ontstaan:
Het directe instructiemodel zorgt door middel van effectieve instructie en begeleiding voor betere resultaten voor het vak technisch lezen.
Om deze hypotheses te kunnen testen zijn er voor- en nametingen uitgevoerd. De voormeting bestond uit de DMT en de AVI-toets. Door deze meting werd het mogelijk om twee groepen te maken, de onderzoeksgroep en de controlegroep. Er is geprobeerd deze twee groepen zo goed als gelijk te maken. Om in de nameting de hypothese te kunnen beantwoorden, zijn er verschillende lessen uitgevoerd in beide groepen. De onderzoeksgroep heeft lessen technisch lezen gekregen aan de hand van het directe instructiemodel. En de controlegroep heeft lessen gekregen aan de hand van de huidige methode. In de nameting zijn de DMT en de AVI-toets weer afgenomen en uit de resultaten bleek het volgende:
• Vijf weken is te kort om duidelijk verschil te zien in de resultaten van de kinderen;
• De controlegroep is meer gestegen dan de onderzoeksgroep.
De conclusie die getrokken wordt aan het einde van het onderzoek is dat het directe instructiemodel op korte termijn geen duidelijk verschil laat zien in de resultaten van de kinderen binnen het technisch leesonderwijs

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersBasisschool de Wingerd
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk