De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In ander licht

De verantwoordelijkheden van prostituanten ten aanzien van de gezondheid, veiligheid en waardigheid van de sekswerker.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In ander licht

De verantwoordelijkheden van prostituanten ten aanzien van de gezondheid, veiligheid en waardigheid van de sekswerker.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd voor het ‘Lectoraat Integrale Veiligheid’ van de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Dit is de opdrachtgever van het onderzoek. In samenwerking met het inloop- en adviescentrum voor sekswerker (genaamd ‘Terecht’) richten zij zich op de positieverbetering van de sekswerker en op destigmatisering vanuit de maatschappij. ‘Terecht’ is begin 2015 geopend in Eindhoven. In samenwerking met 14 andere studentonderzoekers werd er gewerkt aan methodiekontwikkeling en onderzoek.

De vraag vanuit de opdrachtgever wat betreft dit onderzoek, gaat over de prostituant. Er was bij de opdrachtgever nog te weinig bekend over de kant van de prostituant. Uit de literatuur blijkt dat sekswerkers extra risico’s lopen op problemen rondom de gezondheid, veiligheid en waardigheid. Binnen dit onderzoek werd onderzocht wat het verantwoordelijkheidsgevoel van de prostituant hierin is. Hieruit volgde een probleemstelling: Welke verantwoordelijkheden ten aanzien van gezondheid, veiligheid en waardigheid ervaren prostituanten die regelmatig een sekswerker bezoeken die werkzaam is in de thuis- en raamprostitutie? Een andere studentonderzoekster hield zich bezig met de beweegredenen.

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden, werd een gedeelte van de Q-methode uitgevoerd. De uitvoering van de gehele Q-studie is te tijdrovend gezien de periode waarin dit onderzoek uitgevoerd diende te worden. Het is een methode waarbij men achter subjectiviteiten van een doelgroep komt. In dit geval gaat het om de meningen, ervaringen, houdingen, zienswijzen en invalshoeken van de prostituant. Om hierachter te komen werd er gebruik gemaakt van literatuurstudie, online vragenlijsten en interviews. Uiteindelijk hebben 45 prostituanten de online vragenlijst ingevuld en hebben 8 respondenten meegedaan aan een telefonisch interview. Zo kon er een gevarieerd beeld geschept worden van de prostituant. De Q-vraag die hierbij hoorde was: Wat vinden prostituanten belangrijk in het contact met een sekswerker? In samenwerking met een medeonderzoekster zijn er uitspraken verzameld die representatief zijn voor de doelgroep prostituanten. Dit heet een Q-set. Volgende onderzoekers kunnen aan de slag met de uitvoering van de rest van de Q-studie.

Toch is dit ook een opzichzelfstaand afstudeeronderzoek. Uit de literatuur en antwoorden van de respondenten komen conclusies en aanbevelingen voort. Het blijkt dat de prostituant niet afwijkt van de gemiddelde man. Daarnaast kan er niet over ‘de’ prostituant gesproken worden. Het klopt dat er prostituanten zijn die zich niet verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de sekswerker. Toch is er wel een hele groep prostituanten die deze verantwoordelijkheid voelt en hiernaar handelt. Rondom gezondheid wordt er vooral gelet op het gebruik van voorbehoedsmiddelen, hygiëne, persoonlijke verzorging en drugsgebruik. Rondom veiligheid blijkt dat een grote groep prostituanten zich bewust is van misstanden en dit afkeuren. Ze vinden het belangrijk dat de sekswerker die ze bezoeken vrijwillig werkt. Ook vinden ze dat de prostituant hier (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor is. Toch hebben de meesten nog nooit/zelden een misstand gezien. Daarnaast wordt er om verschillende redenen weinig melding gedaan hiervan. Als het gaat om waardigheid vinden de meeste prostituanten uit dit onderzoek sekswerk waardig werk. Ze vinden wederzijds respect en het accepteren van ieders grenzen over het algemeen belangrijk. Verder wordt het taboe/stigma op het bezoeken van sekswerkers als belemmerend ervaren.

Aanbevolen wordt dat de prostituant op een laagdrempelige en transparante manier benaderd wordt zonder dat hij gestigmatiseerd wordt en zonder dat zijn anonimiteit onder druk staat. Daarnaast is het belangrijk dat er niet alleen wordt ingespeeld op dwang en uitbuiting, maar dat hij zijn mening kwijt kan over allerlei (lichtere) zaken rondom gezondheid, veiligheid en waardigheid. Hierbij is het van belang dat er eerlijke (en geen eenduidige) informatie verstrekt wordt naar de prostituant en naar overige partijen (zoals gemeentes, politie en media).

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingExpertisecentrum Veiligheid
ASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
LectoraatLectoraat Integrale Veiligheid
PartnersLectoraat Integrale Veiligheid 's-Hertogenbosch
Datum2015-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk