De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Buitengewone begeleiding voor buitengewone kinderen

Kwalitatieve begeleiding voor zorgkinderen binnen Kinderopvang BuitenGewoon

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Buitengewone begeleiding voor buitengewone kinderen

Kwalitatieve begeleiding voor zorgkinderen binnen Kinderopvang BuitenGewoon

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Kinderopvang BuitenGewoon staat met de visie ‘ieder kind is welkom’ bekend als de organisatie in de regio die zorgkinderen opvangt. Door de veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij, zoals de verschuiving van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, is er meer vraag naar reguliere opvang voor zorgkinderen. Kinderopvang BuitenGewoon biedt deze opvang aan, maar twijfelde aan de kwaliteit van de begeleiding.
Door middel van dit onderzoek heeft Kinderopvang BuitenGewoon een duidelijk beeld gekregen over kwalitatieve begeleiding voor zorgkinderen binnen de organisatie. Met het onderzoek wilde Kinderopvang BuitenGewoon inzicht krijgen over kwalitatieve begeleiding van zorgkinderen, zodat de organisatie hen een plek geeft waar zij (en hun ouders) zich welkom voelen, zich kunnen ontplooien en kunnen omgaan met andere kinderen. Dit leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de organisatie en past bij de veranderende visie die Nederland momenteel doormaakt. De hoofdvraag die uit de analyse van het praktijkprobleem is ontstaan, luidt als volgt: ‘Wat betekent kwalitatief goede begeleiding voor zorgkinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf binnen Kinderopvang BuitenGewoon?’.
• Wat betekent kwalitatief goede begeleiding voor zorgkinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar volgens verschillende literatuuronderzoeken?
• Wat betekent kwalitatief goede begeleiding voor zorgkinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar volgens de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang BuitenGewoon?
• Wat betekent kwalitatief goede begeleiding voor zorgkinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar volgens ouders van zorgkinderen binnen de regio?
• Wat betekent kwalitatief goede begeleiding voor zorgkinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar volgens begeleiders van organisaties die zorgkinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar begeleiden?
De deelvragen zijn beantwoord door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden, namelijk: literatuuronderzoek, bezoek aan een gespecialiseerde organisatie, interviews met pedagogisch medewerkers en enquête aan ouders. Er is gekeken vanuit deze perspectieven naar wat kwalitatieve begeleiding inhoudt.
De resultaten die zijn verzameld door middel van dit onderzoek, geven een antwoord op de vraag wat kwalitatieve begeleiding voor zorgkinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf inhoudt. Om kwalitatieve begeleiding te kunnen bieden moet sprake zijn van de vier basiselementen: de emotionele en lichamelijke veiligheid waarborgen, bijdragen aan persoonlijke en sociale competenties en het overdragen van waarden en normen. Pedagogisch medewerkers moeten kennis bezitten over stoornissen en ontwikkelingsachterstanden om kwalitatieve begeleiding te kunnen bieden. Vaardigheden zoals het bieden van duidelijkheid, structuur en persoonlijk contact en rust en geduld bewaren zijn essentiële vaardigheden die pedagogisch medewerkers moeten bezitten. Verder is een positieve, alerte en open houding nodig, waarbij wordt uitgegaan van de verschillen tussen de kinderen waar bewust mee wordt omgegaan. Passende kinderopvang sluit het beste aan bij de mogelijkheid om kwalitatieve begeleiding aan zorgkinderen te kunnen bieden. Het is van belang om pedagogische sleutelfiguren beschikbaar te houden tijdens de opvang. De kwalitatieve begeleiding wordt vergroot, wanneer het leidster/kind-ratio wordt versoepeld, zodat de kwalitatieve begeleiding wordt vergroot. Tot slot dragen samenwerkingsverbanden bij aan de kwalitatieve begeleiding aan de zorgkinderen. Dit betreft samenwerking met de ouders, school en professionals van buitenaf.
De conclusie van het onderzoek heeft geleid tot verschillende aanbevelingen die in de innovatie zijn beschreven. Hierbij is gekeken naar alle vier de perspectieven waarop is gericht gedurende het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk