De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

World Expo Paviljoen

een unieke kans om je als land te presenteren aan de wereld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

World Expo Paviljoen

een unieke kans om je als land te presenteren aan de wereld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De World Expo is een internationaal evenement dat elke vijf jaar wordt gehouden. Elke editie heeft
een
ander thema en wordt op een andere plek in de wereld gehouden. Grote technologische ontwikkelingen
en alledaagse uitvindingen zijn geboren op de World Expo. Ook verschillende beroemde gebouwen en
constructies (die nog steeds vee!publiek trekken) vinden hun oorsprong in dit evenement. De
Eifeltoren is hier een voorbeeld van. Rotterdam heeft zicht kandidaat gesteld als
organisatorvan de World Expo in 2025 metals thema: 'Where ambition turns environmental challenges
into economic opportunities.'

Dit project is een voorstel voor het Nederlandse paviljoen op de Expo in Rotterdam. Omdat Nederland
gastland is in deze situatie is het van belang dat het paviljoen een hoge architectonische
kwaliteit heeft. Het moet een representatie zijn van ons land en een boegbeeld voor het thema van
de Expo.

In samenwerking met Totems Architecture B.V. zijn we tot een ontwerp gekomen voor dit thuisland
paviljoen. Totems Architecture heeft veel kennis en ervaring op het gebied van Expo's en
paviljoens. Onder andere het Holland paviljoen op de Expo in Milaan is door Totems ontworpen. Dit
is ook de reden geweest om contact te zoeken met dit bedrijf.

Om te beginnen hebben we een Nederlandse identiteit gezocht met betrekking tot het thema. Deze
identiteit hebben we vertaald in voorwerpen, principes ofkenmerken van de Nederlandse bevolking.
Deze voorwerpen hebben als inspiratiebron gediend voor het ontwerp.

We hebben gezocht naar de locatie waar de Expo gehouden moet worden. Op dit terrein is een plek
uitgekozen voor het Nederlandse paviljoen. We hebben geprobeerd het paviljoen in de locatie te
integreren. Hierdoor is een ontwerp ontstaan dat uniek is en gebruik maakt van zijn unieke locatie.

Daarbij is het ontwerp tot stand gekomen door mid del van de ervaringen die we will en geven aan de
bezoekers. Zowel in het paviljoen als eromheen is dit doorgevoerd. De ervaringvan de bezoeker is
belangrijk omdat dit bepaald ofhet ontwerp en de tentoonstelling die zich hierin bevindt blijft
hangen.

De boodschap van het paviljoen is belangrijk geweest tijdens het ontwerp. De bezoekerwordt
duidelijk gemaakt dat onze manier van Ieven niet voor altijd kan blijven bestaan en op
relatiefkorte termijn drastisch moet veranderen. Wei met een positieve nadruk dat dit kan en dat
weer niet bang voor hoeven te zijn. Wij vinden dat de bezoeker toch enigszins vermaakt moetworden
op een World Expo. Het moet Iaten zien dat de mens problemen net zo makkelijk oplost als
hetveroorzaken ervan.

Daarbij hebben we onderbouwd dat de bouwvan een paviljoen geen verspilling is. Door mogelijkheden
tot een herbestemming voor te leggen kunnen we met sterke argumenten aantonen dat het paviljoen
voor vee!verschillende doeleinden geschikt kan zijn.

AI metal is de opdracht vooral een zoektocht. Een zoektocht naar een ontwerp dat een representatie
is van een land met betrekking tot het thema van de World Expo. Een zoektocht naar de
ontwerpkwaliteiten van ons als architecten. In onze ogen is deze missie volbracht!

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwkunde-Tilburg
PartnersAvans Hogeschool
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk