De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werken net als ieder ander!

Normaal waar kan… Specifiek waar nodig

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werken net als ieder ander!

Normaal waar kan… Specifiek waar nodig

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een zinvolle daginvulling door te werken net als ieder ander! Een zinvol bestaan is namelijk voor iedereen belangrijk, dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking (SDW, 2012). Sommige volwassenen met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke of meervoudige beperking hebben behoefte aan arbeidsgerichte activiteiten. Werken net als ieder ander! Voor deze doelgroep is dat niet vanzelfsprekend, maar uit dit praktijkgericht onderzoek blijkt dat het zeker niet onmogelijk is.

Voor dagcentrum (DC) de Pompon te Bergen op Zoom is een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van de onderzoekscyclus van Van der Donk en Van Lanen (2015). Allereerst is in de oriëntatiefase het sociaal-agogisch vraagstuk uitgebreid geanalyseerd en is het begrip arbeidsgerichte activiteiten afgebakend naar de term ‘activiteiten gericht op arbeidsbeleving’. Na de uitgebreide oriëntatie van het sociaal-agogisch vraagstuk is het doel van het praktijkgericht onderzoek vastgesteld, namelijk het in kaart brengen van de mogelijkheden voor activiteiten gericht op arbeidsbeleving voor volwassenen met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Hierbij staat de volgende hoofdvraag centraal: ‘Volgens welke handelingswijze kan de begeleiding van basisgroep geel en groen van DC de Pompon activiteiten gericht op arbeidsbeleving aanbieden aan volwassenen met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke of meervoudige beperking?’

Om gewenste onderzoeksresultaten te krijgen en uiteindelijk antwoord te geven op de hoofdvraag is er gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, namelijk het bezoeken van andere instellingen, het bevragen van subteam geel/groen aan de hand van een enquête en het bestuderen van tekstbronnen. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat er geen specifieke methode of werkwijze beschikbaar is om activiteiten gericht op arbeidsbeleving aan te bieden. Wel zijn uit de onderzoeksresultaten vier algemene randvoorwaarden naar voren gekomen waaraan moet worden voldaan om daadwerkelijk activiteiten gericht op arbeidsbeleving aan te kunnen bieden. Verder is gezien de verscheidenheid van beperkingen van de volwassen cliënten niet iedereen in staat om daadwerkelijk arbeid te verrichten, maar dat is ook niet het doel van een activiteit gericht op arbeidsbeleving. Het doel is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Hierbij is het de bedoeling dat de begeleider het voor de cliënt mogelijk maakt om deel te kunnen nemen aan de activiteit, zodat de cliënt arbeidsbeleving kan ervaren. Dit kan door aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. De ondersteuningsbehoeften verschillen wel per cliënt, maar uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat over het algemeen iedere cliënt behoefte heeft aan nabijheid van een begeleider tijdens de activiteit. Er zal dus tijdens alle activiteiten gericht op arbeidsbeleving een begeleider genoodzaakt zijn om de nodige nabijheid, aansturing en ondersteuning te bieden. Daarbij is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de begeleidingshouding die wordt gehanteerd.

Op basis hiervan is aanbevolen om als innovatie een ondersteunende handelingswijze te ontwikkelen, zodat subteam geel/groen eenduidige handvaten krijgt aangeboden om gestructureerd en grootschalig activiteiten gericht op arbeidsbeleving aan te bieden. Daarnaast is aanbevolen om activiteiten gericht op arbeidsbeleving toe te voegen aan het vaste activiteitenprogramma, beroep te doen op vrijwilligers, ouders/cliëntvertegenwoordigers en stagiaires en het uitvoeren van een vervolgonderzoek naar de effectiviteit van de activiteiten gericht op arbeidsbeleving.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnerSDW - DC de Pompon
Datum2016-03-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk