De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

COSA en haar groepsdynamische processen

‘Een onderzoek naar de stagnaties van de groepsdynamische processen en de interventies die daarop zijn ingezet binnen de cirkels van COSA Nederland.’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

COSA en haar groepsdynamische processen

‘Een onderzoek naar de stagnaties van de groepsdynamische processen en de interventies die daarop zijn ingezet binnen de cirkels van COSA Nederland.’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2013 is de behoefte ontstaan naar inzicht in wat er zich allemaal afspeelt binnen de cirkels. Uit de evaluatie van de maandrapportages kwam naar voren dat er binnen COSA Nederland geen uniformiteit heerst. Hier wordt nu wel naar gestreefd. Dit onderzoek gaat dit inzicht geven. Er gaat worden onderzocht wat het effect is van de interventies die al die tijd zijn ingezet door vrijwilligers, cirkelcoördinatoren en de professionals die betrokken zijn. Deze interventies hebben een effect gehad op de groepsdynamische processen. Niet alle interventies zijn effectief geweest. Ook deze interventies of de interventies die nagelaten zijn worden in kaart gebracht. Uiteindelijk zal dit leiden tot een adviesrapport voor de cirkelcoördinatoren die een overzicht bevat van de best practices.
In het onderzoek worden de maandrapportages van twintig cirkels door heel Nederland doorgenomen. Het gaat om alle rapportages vanaf januari 2013 tot heden. Aan de hand van een open labeling is de informatie zorgvuldig geselecteerd. De resultaten uit het onderzoek zullen worden onderbouwd met literatuur. Uiteindelijk zal een antwoord worden gegeven op de vraag: ‘Welke interventies zijn ingezet ter verbetering van de groepsdynamische processen die binnen de cirkels van COSA Nederland plaatsvinden?’

Allereerst zijn er twee categorieën waarop stagnaties voor kunnen komen binnen de cirkels van COSA. Dit zijn de categorieën: de cirkelconstructie en het kernlid zelf. Hieronder zullen ze nader worden toegelicht:
In de cirkelconstructie gaat het om het wegvallen van vrijwilligers, onduidelijkheid over rollen binnen de cirkel en de diversiteit. Deze drie factoren belemmeren de modelintegriteit van de cirkel. Het wegvallen van een vrijwilliger kan de ontwikkeling van het groepsproces vertragen, omdat de rol van de vrijwilliger moet worden opgevangen door de rest van de cirkel. Het brengt ook onduidelijkheid met zich mee en in sommige gevallen irritatie. Als laatste factor komt te veel diversiteit naar voren. Vrijwilligers of het kernlid voelt dan geen aansluiting bij de andere groepsleden. De tweede categorie is het kernlid zelf. Het probleem ligt dan aan de passieve houding van het kernlid of een psychische stoornis. Vrijwilligers zijn zelf gemotiveerd om mee te doen met COSA en hebben hun verwachtingen daar bij. Het kernlid kan minder gemotiveerd zijn met tijden of heeft andere verwachtingen dan de vrijwilligers. In de cirkels waarbij het kernlid een psychische stoornis had, werd dit als moeilijk ervaren. De vrijwilligers hadden te weinig kennis over de stoornis, wat zorgde voor een stagnatie in het groepsproces.
Verder is er een inventarisatie gemaakt van de interventies die zijn gepleegd. Wat blijkt uit de maandverslagen is dat de interventies niet alleen worden toegepast wanneer er al een stagnatie is. Een interventie kan ook preventief worden ingezet om een stagnatie tegen te gaan. De interventies zijn ondergebracht in drie categorieën. Deze categorieën zijn afgeleid van de theorie van Remmerswaal (2006), namelijk; taakgerichte interventies, groepsgerichte interventies en persoonsgerichte interventies. Vervolgens zijn de interventies gekoppeld aan de cirkelfuncties van COSA. Geconcludeerd kan worden dat de meeste interventies gericht zijn op de cirkelfunctie ‘Evaluatie’. Tot deze cirkelfunctie behoren de activiteiten groepsproces bevorderen, proces van het kernlid evalueren en bespreken en model- en programma- integriteit bewaken.
Helaas is de effectiviteit van de interventies niet kunnen meten in dit onderzoek.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Den Bosch
AfdelingExpertisecentrum Veiligheid
LectoraatLectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid
PartnersCOSA
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk