De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van HBV op de interactie tussen mDC en NK cellen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van HBV op de interactie tussen mDC en NK cellen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Dit rapport gaat over chronische hepatitis B. Het Hepatitis B Virus (HBV) veroorzaakt
een leverinfectie. Deze infectie zorgt wereldwijd voor een groot probleem. Zo'n 400
miljoen mensen zijn chronisch geïnfecteerd en jaarlijks sterven 1 miljoen mensen
aan de complicaties van deze infecties. Één van de oorzaken van het ontstaan van
chronische HBV is het falen van het verworven (adaptive) immuunsysteem. Hierdoor
ontstaat een inadequate HBV-specifieke T- en B-cel respons, waardoor HBV niet
wordt geklaard en blijvende schade veroorzaakt. Echter, de "adaptive" immuun
respons is altijd afhankelijk van de activatie en functie van cellen van het
aangeboren (innate) immuunsysteem, zoals de dendritische cellen (DC) en natural
killer (NK) cellen, die tevens betrokken zijn in de vroege afweer tegen virussen.
Hoewel de literatuur vooral focust op de inadequate specifieke T cel respons, wordt
er ook overwogen dat er bij chronische HBV patiënten sprake is van onvoldoende
activatie van de innate immuunsysteem. Of hierdoor tevens chronische HBV infecties
ontstaan, is nog niet bekend. Het doel van mijn afstudeerstage is het onderzoeken of
HBV effect heeft op de interactie/ activatie van DC en NK cellen. Om het effect van
HBV te onderzoeken hebben we gebruik gemaakt van een kweeksysteem in vitro en
hebben we gekeken naar de functionaliteit van NK cellen bij chronische HBV
patiënten ex vivo. De resultaten van de in vitro experimenten laten zien dat NK
cellen worden geactiveerd en IFNy produceren na co-incubatie met mature mDC. Coincubatie
met immature mDC daarentegen heeft geen meetbaar effect heeft op de
NK cel activatie. In de aanwezigheid van HBV MOI 100 tijdens de gehele (co-
)incubatie van NK cellen met mature mDC, leidt dit tot toegenomen NK cel activatie,
IFNy productie en mDC maturatie. Bij incubatie van NK cellen met mature mDC in de
aan- of afwezigheid van HBV MOI 100 (onafhankelijk welk celtypen) in de eerste 18
uur, neemt de NK cel activiteit verder toe. Op de mDC maturatie heeft het een
uiteenlopende effect. De ex vivo experimenten laten zien dat de combinatie van 10
ng/ml IL-12 en 100 ng/ml IL-18 de hoogste NK cel activatie en IFNy productie
veroorzaakt. Wel is er een groot verschil tussen de NK cel activiteit en IFNy productie
van de twee onderzochte chronische HBV patiënten. Uit deze resultaten kunnen we
concluderen dat HBV een direct effect heeft op de NK cel activatie direct of via mDC.
Dit leidt tot een bevordering van de interactie tussen mDC en NK cellen in een
gezonde controle.
II
Afstudeerverslag juni 2008 - Geschreven door Gertine van Oord 5
Abstract
This report concerns chronic hepatitis B. The Hepatitis B virus (HBV) causes a liver
infection. This infection is a major problem worldwide. 400 million people have been
chronically infected and annually 1 million people die of the complications of these
infections. The failure of the adaptive immune system is one of the causes of chronic
HBV. A lack of a strong HBV specific T- and B-cell response results in not clearing the
virus, causing permanent damage. However, the adaptive immune response is
always dependent of the activation and function of the cells of the innate immune
system, such as dendritic cells (DC) and natural killer (NK) cells. These cells are
involved in the early defence against viruses. Although the current literature is
especially focused on the inadequate specific T cell response, it is also considered
that chronic HBV patients have a insufficient activation of the innate immune system.
Whether this is the cause of chronic HBV infection, is not know yet. The aim of my
research is to investigate the effect of HBV on the interaction/ activation of DC and
NK cells. To investigate the effect of HBV we used a culture system in vitro and we
also looked ex vivo at the function of NK cells of chronic hepatitis B patients. The
results of the in vitro experiments show that NK cells can be activated and start to
produce IFNy after co-incubation with mature mDC. Co-incubation with immature
mDC on the other hand has no measurable effect on the NK cell activation. In the
presence of HBV MOI 100 during the entire (co-)incubation of NK cells with mature
mDC, NK cell activation, IFNy production and mDC maturation increase. At coincubation
of NK cells with mature mDC in the presence or absence of HBV MOI 100
(independent which cell type) in the first 18 hours, the NK cell activation increases
and has a divergent impact on the mDC maturation. The ex vivo experiments show,
that the combination of 10 ng/ml IL-12 and 100 ng/ml IL-18 cause the highest NK
cell activation and IFNy production. However, there is a large difference between the
NK cell activity and IFNy production of the two chronic HBV patients included in the
experiment. From these results we can conclude that HBV has a direct effect on the
NK cell activation, directly or via mDC. This leads to a increase of the interaction
between mDC and NK cells in a healthy control.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersErasmus MC Rotterdam, afdeling MDL
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk