De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Data en connectie definities

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Data en connectie definities

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport is onderdeel van het afstudeerproject uitgevoerd door Pascal van Tricht. Het project is uitgevoerd bij Delicia B.V. te Tilburg. Delicia is zowel opdrachtgever als het bedrijf waar het project is uitgevoerd. Het project is uitgevoerd in de periode 1 februari 2012 t/m 21 mei 2012.
Het doel van het project is het inventariseren en definiëren van procesdata die geautomatiseerd verzameld kan worden vanuit de procescontrollers. Deze procesdata kan in een later stadium toegepast worden om bedrijfsprocessen te ondersteunen. De eenduidigheid van de data moet vervolgens geborgd worden binnen de organisatie.
Om te bepalen welke procesdata relevant is zijn 4 bedrijfsprocessen onderzocht. Dit zijn 'Tracking en Tracing', OEE, planningsrealisatie en procesmonitoring. De bevindingen van deze onderzoeken zijn beschreven in vier afzonderlijke hoofdstukken. Dit maakt het rapport selectief leesbaar voor medewerkers die een specifiek interesse hebben in een bepaald onderwerp. De geïnventariseerde data is vervolgens samen gebracht in één enkel hoofdstuk.
De procesdata die in dit rapport beschreven is kan verzameld worden vanuit de procescontrollers. Dit zijn veelal Proces Logic Controllers (PLC's) van het merk Siemens, type S7-300 en S7-400. Deze controllers kunnen beschouwd worden als industriële computers die de productiemachines besturen en monitoren. Door deze PLC's te koppelen aan het kantoornetwerk is het mogelijk de beschreven procesdata geautomatiseerd te verzamelen. Voor deze koppeling moet een Datablok geïmplanteerd worden in een PLC. In de software van de PLC moet vervolgens een programma geschreven worden om de juiste data te verzamelen. In dit Rapport is geen beschrijving opgenomen hoe deze data verzameld moet worden in een PLC. Dit verschilt per PLC en moet uitgevoerd worden door de leverancier van een machine.
In een volgende fase kunnen applicaties geïmplanteerd worden die gebruik maken van deze data om medewerkers te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ten tijde van dit rapport is niet bekend of deze applicaties ingekocht worden of zelf ontwikkeld worden. Om beide mogelijkheden te ondersteunen heb ik er voor gekozen om, waar mogelijk, de standaardiseringsrichtlijnen van de ISA te volgen. Dit is een standaardisering die het mogelijk maakt om de beschreven procesdata te verwerken in applicaties op kantoor niveau.
Voor een borging van de data binnen de organisatie zijn extra documenten toegevoegd. Dit is een 'pakket van eisen' dat is opgesteld in het Nederlands en Engels. In de documenten is de data 'proces en machine' onafhankelijk beschreven. Dit document kan in samenspraak met externe partners verder uitgewerkt worden bij het inrichten van een datablok voor data acquisitie. Als laatste is er een document uitgewerkt voor een datablok voor één Coating machine. Uit dit voorbeeld blijkt hoe het standaard document gebruikt kan worden voor praktische toepassingen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATM Academie voor Technologie en Management
PartnerDelicia B.V.
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk