De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie vraagt de mantelzorger hoe het met hem gaat?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wie vraagt de mantelzorger hoe het met hem gaat?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van HOOM Oosterhout. In dit onderzoek is er vanuit het oogpunt van vrijwilligers gekeken waar mantelzorgers behoefte aan hebben om langer en beter voor hun naaste(n) te kunnen zorgen. Dit onderzoek heeft vorm gekregen met behulp van de volgende probleemstelling:
Aan welke diensten hebben mantelzorgers volgens vrijwilligers behoefte, waardoor zij langer (kwantitatief) en/of beter (kwalitatief) voor hun naaste(n) kunnen zorgen?
Er is een kwalitatief onderzoek gedaan. Als dataverzamelingsmethode is er gebruik gemaakt van half gestructureerde interviews en literatuuronderzoek. Er zijn achttien vrijwilligers geïnterviewd, waarvan de meeste werkzaam zijn bij HOOM. Via de vrijwilligers is gekeken wat hun visie is wat betreft de behoeften van mantelzorgers. Door middel van de interviews en het literatuuronderzoek wordt er in de conclusie antwoord gegeven op de deelvragen en de probleemstelling.
Volgens vrijwilligers ligt de behoefte van mantelzorgers voornamelijk bij emotionele steun, middels een praatje of een luisterend oor. Daarnaast hebben mantelzorgers behoefte aan meer duidelijkheid vanuit de verschillende instellingen zodat ze weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Vrijwilligers geven aan dat ze nazorg, wanneer een naaste is overleden, een goede aanvullende dienst vinden. Ook cursussen en extra begeleiding van mantelzorgers zouden volgens vrijwilligers mee kunnen helpen zodat mantelzorgers langer en beter voor hun naaste(n) kunnen zorgen. Tevens zouden huisartsen volgens vrijwilligers een grotere rol moeten spelen in het signaleren van problemen en het doorverwijzen van mantelzorgers naar de juiste organisatie. Daarnaast geven vrijwilligers aan dat ze een ontmoetingsplek voor lotgenoten missen in de gemeente Oosterhout waar lotgenoten elkaar kunnen ondersteunen in de zorg voor hun naaste(n).
Op basis van de verkregen informatie uit de interviews zijn er aanbevelingen gedaan aan HOOM en andere organisaties die te maken hebben met mantelzorgers. Deze aanbevelingen bevatten ideeën over het verbeteren/vergoten van het aanbod voor mantelzorgers. Deze zullen in het beroepsproduct uitgewerkt worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersHOOM Oosterhout
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk