De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Moving out of the box!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Moving out of the box!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De opzet van het onderzoek, is dat er een kwalitatief onderzoek is gedaan naar het verbeteren van de leefsituatie van de cliënten van Reuselstraat 17 binnen de nieuwe woning.
De probleemstelling van het onderzoek is; wat zijn de zorgvragen gezien vanuit cliëntperspectief en de wensen/ behoeften vanuit hulpverleningsperspectief ten behoeve van de cliënten, met betrekking tot de huisvesting en hoe zijn deze wensen en behoeften te realiseren binnen de nieuwe woning?

De doelstelling van het onderzoek is dat Lunet zorg een adviesrapport aangeboden krijgt op 31 mei 2012 waarin praktijkrelevante aanbevelingen aangereikt worden, die bruikbaar zijn bij de interne discussie over de inrichting van de nieuwe woning. Dit betreft het implementeren van de zorgvragen en wensen/behoeften van de cliënten binnen de nieuwe woning. Met als doel de leefsituatie van de cliënten te verbeteren, zodat Lunet zorg meer kan voldoen aan de door haar gestelde missie en visie.

Missie en visie Lunet zorg:
Om de doelstelling te kunnen behalen wordt er onder andere de focus gelegd op de missie en visie van Lunet zorg. Hiermee wordt meer in het bijzonder het volgende onderdeel van de missie en visie bedoeld:
"Lunet zorg biedt haar cliënten keuzevrijheid waardoor de cliënt de regie over zijn eigen leven houdt" (www.lunetzorg.nl, 16 februari 2012).
Door dit onderdeel van de missie en visie te betrekken in de doelstelling zal Lunet zorg uiteindelijk beter aansluiten bij haar eigen missie en visie.

De onderzoekspopulatie bestaat uit 6 cliëntvertegenwoordigers en 9 (vaste) hulpverleners van Reuselstraat 17.
In dit onderzoeksrapport is gebruik gemaakt van verschillende dataverzamelingsmethoden, namelijk een literatuuronderzoek, interviews en de getrokken conclusies door Bram Hellings en Irene Vera.
De belangrijkste conclusies die uit dit onderzoek zijn getrokken zijn, dat er door kleine aanpassingen in de woning of in de dagprogramma's van de cliënten, de cliënten meer rust ervaren, er minder interactie ontstaat tussen cliënten, de ruimte groter, overzichtelijker en gestructureerder is, de cliënten meer bewegingsvrijheid krijgen en de vrijheidsbeperkende maatregelen die nu toegepast worden, terug gedrongen kunnen worden. De zorgvragen van de cliënten kunnen beter gerealiseerd worden door het uitvoeren van de aanbevelingen die in dit rapport staan benoemd, waarbij te allen tijde de veiligheid van de clienten voorop staat.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerLunet zorg
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk