De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geloven betekent vertrouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Geloven betekent vertrouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze onderzoeksrapportage start, met een inleiding over waar ik voor sta, hoe ik in het leven sta, wie ik ben als leerkracht. Hierop bouw ik gedurende de rest van het onderzoek voort. Vanuit deze biografie, kom ik tot een aantal levensbeschouwelijke thema's. Hieruit concludeer ik dat het thema vertrouwen er voor mij het meest uitspringt.
Mijn onderzoeksvraag luidt: Hoe wordt binnen het katholieke geloof omgegaan met vertrouwen en hoe kan ik dit als leerkracht toepassen binnen de basisschool?
Om dit te onderzoeken, belicht ik het thema vertrouwen vanuit verschillende invalshoeken. Om te beginnen de maatschappelijke invalshoek waar ik inga op het vertrouwen in de politiek en de invloed van vertrouwen op kinderen. Vervolgens belicht ik de pedagogische invalshoek waarin ik verschillende vormen van vertrouwen uitdiep en inga op het belang van vertrouwen binnen het basisonderwijs. Ten slotte kom ik uit bij de levensbeschouwelijke/ godsdienstige invalshoek. Waarbij ik onderzoek doe naar hoe christelijke denkers tegen het thema vertrouwen aankijken. Het thema vertrouwen wordt verder uitgediept binnen het katholieke geloof door de uitwerking van het Bijbelverhaal "de schepping" waarin vertrouwen van groot belang is. Hierin is ook onderzoek gedaan naar het scheppingsverhaal vanuit andere culturen. Ook hierin blijkt vertrouwen een grote rol te spelen.
Vervolgens werk ik mijn onderzoek uit in een praktijkgedeelte, waarin ik de kinderen door middel van verschillende werkvormen vanuit het vakgebied godsdienst, kennis laat maken met het vak godsdienst binnen het thema vertrouwen.
Door dit onderzoek, heb ik meer inzicht gekregen in wie ik ben als leerkracht. Ik heb ervaren dat het thema vertrouwen zeer veel omvattend is. Ik heb kennis gemaakt met een andere kant van het geloof en voel hierdoor meer binding. Tot slot heb ik kennis gemaakt met veel verschillende werkvormen binnen dit vakgebied, waardoor ik meer open ben gaan staan voor de toevoegingen van dit vakgebied binnen het basisonderwijs.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersBassisschool Zonzeel
Datum2013-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk