De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat beweegt jou?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat beweegt jou?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het verslag van het handelingsonderzoek dat is uitgevoerd op De Hondsberg.
In de probleemanalyse is het beeld geschetst van het sociaal agogische probleem dat heerst in Nederland én binnen De Hondsberg. Hierin komt naar voren dat onder andere de rijksoverheid actief bezig is het Nederlandse volk te stimuleren meer te bewegen. Voor jongeren ligt de eis op minimaal 60 minuten beweging per dag, om een gezonde levensstijl te hanteren. Jongeren in Nederland bewegen te weinig. Dit geldt ook voor jongeren met een verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of een psychische stoornis. De aanleiding voor dit onderzoek binnen De Hondsberg komt voort uit het feit dat medewerkers oppikken dat de jongeren te weinig sportieve activiteiten ondernemen. Op een aantal groepen binnen De Hondsberg is meer bewegen tevens als jaardoel gesteld.

Uit de probleemanalyse is de volgende probleemstelling geformuleerd:

“Hoe kunnen de jongeren van De Hondsberg gemotiveerd worden om dagelijks minimaal 60 minuten te bewegen, zonder dat dit met het oog op de bezuinigingen extra geld en/of personeel kost?”

Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van handelingsonderzoek. Dit is een vorm van kwalitatief onderzoek, dat zich richt op de beleving van de respondenten, dus op de jongeren en op de medewerkers. Er is voor deze vorm van onderzoek gekozen omdat hierbij wordt ingegaan op de achterliggende gedachten en de beleving van de respondenten. Daarnaast is het de bedoeling dat er gedragsverandering tot stand wordt gebracht. Tijdens het onderzoek zijn er activiteiten georganiseerd, waaraan uit ieder cluster een groepje jongeren mee konden doen. Tijdens dit uurtje werden er vier verschillende soorten activiteiten gedaan. Na elke activiteit is er geëvalueerd middels mini interviews met de jongeren. Daarnaast zijn er vier medeonderzoekers actief geweest. Dit zijn medewerkers van De Hondsberg die affiniteit hebben met bewegen. Hun rol tijdens het onderzoek was dat ze dagelijkse activiteiten actiever moesten maken voor jongeren. Hierbij werd geobserveerd hoe de jongeren hierop reageerden, zodat dit meegenomen kon worden in de resultaten.
Voorafgaand aan de activiteiten zijn er interviews afgenomen met de bewegingsagoog en de adviseur zorgmanagement van De Hondsberg. De bewegingsagoog heeft zicht op welke activiteiten passend zijn bij de jongeren en de adviseur zorgmanagement heeft meer zicht op de wensen van de jongeren door zijn betrokkenheid bij de cliëntenraad. Tevens is er literatuuronderzoek gedaan naar beweging, motivatie en gedragsverandering. Dit is samen met de begripsafbakening terug te vinden in het theoretisch kader.

Het literatuuronderzoek, de interviews, geplande activiteiten en de spontane activiteiten zijn hierna geanalyseerd. De belangrijkste uitkomst van de analyses van het onderzoek is dat de jongeren niet voldoende beweging krijgen. Hier zijn meerdere redenen mogelijk. Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat niet alle jongeren intrinsiek gemotiveerd zijn. Hier zou de groepsleiding een rol in kunnen spelen. Voor de groepsleiding zou het helpend kunnen zijn om de positieve effecten van bewegen duidelijk in kaart te hebben. Ook zouden voorbeelden van verschillende activiteiten helpend kunnen zijn om makkelijker een activiteit op te starten.

De meest concrete aanbeveling naar aanleiding van het onderzoek is om de groepsleiding van De Hondsberg te ondersteunen, om de jongeren te motiveren en te stimuleren om minimaal 60 minuten per dag te bewegen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersDe Hondsberg
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk