De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Intervenieren bij grensoverschrijdend gedrag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Intervenieren bij grensoverschrijdend gedrag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
Voor u ligt het onderzoeksverslag van het afstudeeronderzoek naar alternatieve interventies voor de 24-uurs maatregel op de behandelgroepen van JOOZT, locatie Valkenheide. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het afstuderen, in het vierde leerjaar van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch.

De 24-uurs maatregel wordt opgelegd bij agressie, weglopen en intoxicatie. De jongerenraad is met klachten gekomen over deze maatregel, zij geeft aan dat de maatregel onduidelijk is en dat er verschillen zijn in de uitvoering tussen collega's en teams. Deze klachten worden door het management erg serieus genomen; dit heeft geleidt tot dit afstudeeronderzoek naar alternatieve interventies voor de drie bovenstaande gedragingen.

Doel
Het doel van het onderzoek is dat het in juni 2010 inzicht geeft in constructieve en onderbouwde interventies voor de pedagogisch medewerkers van de behandelgroepen van JOOZT, aansluitende bij het Sociale Competentie Model, in geval van weglopen, intoxicatie en agressie.

Methode
Het afstudeeronderzoek bestaat uit een theoretisch vooronderzoek en een praktijkgericht onderzoek.
Het theoretisch vooronderzoek bestaat uit twee onderdelen, te weten een literatuuronderzoek en een bureauonderzoek. Het literatuuronderzoek richt zich op het verzamelen en analyseren van relevante literatuur. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bibliotheek, mediatheek, het internet en kranten. Het bureauonderzoek gaat in op het verkennen van de organisatie en het beleid. Hiervoor is het intranet van LSG-Rentray benut.

Het praktijkgericht onderzoek bestaat uit interviews. Er zijn interviews afgenomen bij de pedagogisch medewerkers van de behandelgroepen van JOOZT, locatie Valkenheide. De resultaten van de interviews zijn geanalyseerd en weergegeven in tabellen.

Resultaten
De pedagogisch medewerkers dragen verschillende alternatieve interventies aan. Een deel daarvan is te bestempelen als constructief, aangezien ze opbouwend zijn voor de behandeling van de jongere en af te stemmen zijn in overleg met collega's.
De medewerkers leggen weinig verbanden met theoretische concepten, de alternatieve interventies zijn dan ook niet altijd theoretisch of methodisch te onderbouwen.
De alternatieve interventies sluiten in sommige opzichten aan op het Sociaal Competentie Model.

Conclusies
Uit de interviews blijkt dat er uiteenlopende definities zijn voor de gedragingen agressie, weglopen en intoxicatie. Tevens blijkt dat er verschillende visies zijn over de jongeren, hun behandeling en de methode, er is geen overeenkomstige visie. Daarnaast is er een spanningsveld tussen het standaardiseren van interventies en het interveniëren op de specifieke situatie. De jongeren bij JOOZT zijn gebaat bij structuur en duidelijkheid. Om een eenduidig beleid neer te zetten, adviseren wij een combinatie van interventies bij grensoverschrijdend gedrag. Allereerst het afzonderen van een jongere, gevolgd door een gesprek met een pedagogisch medewerker. Bij intoxicatie adviseren wij tevens het opstellen van een contract met afspraken over het gebruik. Bij andere gedragingen kunnen de medewerkers in overleg bepalen wat een passende interventie is.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er weinig theoretische kennis wordt toegepast. Om de kwaliteit van de hulpverlening te verhogen, adviseren wij de organisatie om de pedagogisch medewerkers meer kennis te verschaffen over interveniëren bij grensoverschrijdend gedrag.

In het bijbehorende adviesrapport zijn de adviezen uitgewerkt en de aanbevelingen verwoordt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersJoozt - Stichting Valkenheide LSG
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk