De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Integraal werken buiten de geijkte paden : Van overleven naar kwaliteit van leven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Integraal werken buiten de geijkte paden : Van overleven naar kwaliteit van leven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het project "Integraal werken buiten de geijkte paden" wordt duidelijk gemaakt in welke mate en waarom, de huidige begeleidingsmethode van een sociaal activeringstraject bij de SOS Rommelmarkt aansluit op de begeleidingsbehoeften van de deelnemers die deze trajecten volgen.
Naar aanleiding van de conclusies uit de resultaten zijn uiteindelijk aanbevelingen gegeven.
De resultaten bestaan uit:
- Beschrijving van de doelgroep, waarin kenmerkende eigenschappen van de deelnemers aan een sociaal activeringstraject worden gepresenteerd in grafieken.
Voor dit deelonderzoek zijn de trajectbegeleiders bevraagd over de deelnemers. Over het algemeen zal in de resultaten naar voren komen dat de deelnemers op veel verschillende gebieden problemen (hebben) ervaren. Ook wordt er in dit resultaat de hypothese gesteld dat deze deelnemers representatief zijn voor de landelijke doelgroep 'probleem-kluwen klanten' (verder vermeld als PKK), omdat zij veel overeenkomsten lijken te hebben.
Nadat helder is geworden wie de doelgroep is, zijn de begeleidingsbehoeften van de deelnemers in kaart gebracht. Deze zijn verwerkt in het resultaat, beschrijving van begeleidingsbehoeften.
- De beschrijving van de begeleidingsbehoeften, heeft uitgewezen dat de deelnemers veel specifieke begeleidingsbehoeften hebben op verschillende leefgebieden. Op de leefgebieden dagbesteding, sociaal netwerk en hulpverlening zijn de meeste begeleidingsbehoeften aanwezig. Uiteindelijk zijn alle begeleidingsbehoeften in dit resultaat gecodeerd, verwerkt in een tabel en met elkaar vergeleken.
Om te kunnen onderzoeken in welke mate deze begeleidingsbehoeften aansluiten op de begeleidingsmethode, was het noodzakelijk om ook de begeleidingsmethode in kaart te brengen.
- De beschrijving van de begeleidingsmethode, is in kaart gebracht door middel van literatuuronderzoek en gesprekken met de opdrachtgever. In dit resultaat is getracht deze begeleidingsmethode in kaart te brengen en overdraagbaar te maken zonder de karakteristieke kenmerken te ontkrachten. Nadat de begeleidingsmethode in kaart is gebracht is deze methode vergeleken en geanalyseerd met de begeleidingsbehoeften van de deelnemers. Dit komt terug in de conclusies en aanbevelingen.
- De conclusies en aanbevelingen presenteren onder andere de belangrijkste conclusies uit de
vergelijking met de begeleidingsbehoeften en de begeleidingsmethode.
De eerder gestelde hypothese is in dit resultaat bevestigd en de meest voorkomende begeleidingsbehoeften zijn gepresenteerd. Uit de conclusie omtrent de begeleidingsmethode is er
voornamelijk geconcludeerd dat bijna alle deelnemers erg positief zijn over de SOS, maar dat enige vorm van standaardisering van de begeleidingsmethode (tot op zekere hoogte) wenselijk is. Verder worden er ook nog andere conclusies gegeven die naar voren zijn gekomen uit de beschrijving- en de analyse van de begeleidingsmethode. De meeste conclusies zijn uiteindelijk omgezet in (mogelijk) bruikbare aanbevelingen die geïntegreerd kunnen worden de huidige begeleidingsmethode om beter aan te kunnen sluiten op de begeleidingsbehoeften van de deelnemers.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersSOS Rommelmarkt (Stichting Ontwikkelings Samenwerking)
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk